News and events Tilburg University

Voorlopige inschrijvingen Tilburg University: studentenaantal stabiliseert

Published: 10 november 2022 Laatst bijgewerkt: 10 november 2022

In het collegejaar 2022/2023 staan er 19.943 studenten ingeschreven aan Tilburg University. Uit de voorlopige inschrijfcijfers blijken de studentenaantallen te stabiliseren. Waar er in de bachelorfase 408 studenten meer studeren, studeren er in de masterfase 150 minder. Belangrijkste daling zien we echter bij de premasters, daar staan nu 569 studenten minder ingeschreven. In totaal heeft Tilburg University voorlopig 311 studenten minder dan in collegejaar 2021/2022.

Lichte stijging bachelor instroom

Op basis van de voorlopige cijfers zien we dat de bachelor instroom licht stijgt. Dit komt vooral door een kleine stijging van internationale studenten (+80) en Nederlandse vwo’ers (+10) . Landelijk is er een kleine daling van de vwo instroom in de bachelors zichtbaar. Als belangrijkste reden wordt daarbij gedacht aan de herinvoering van de basisbeurs per collegejaar 2023/2024, waardoor vwo’ers mogelijk een jaar wachten zodat ze meteen bij de start van hun studie een basisbeurs ontvangen.

Lichte daling (pre) master instroom

Onze master en pre master instroom dalen. Belangrijkste reden hiervoor is de stevig aantrekkende arbeidsmarkt. Dit leidt ertoe dat minder studenten met een Bachelor (hbo of wo) op zak doorstuderen in een (pre)master.

Toename aantal internationale studenten vlakt af

Van alle ingeschreven studenten in 2022 zijn 4.521 internationale studenten, daarvan is 73% afkomstig uit Europa. In totaal zijn dat 267 studenten meer dan het vorige collegejaar: een groei van 6,2%. Vanaf 2017 is de groei van internationale studenten gemiddeld 14% geweest. Dit is het eerste jaar dat we die groei zien afvlakken. De gezamenlijke boodschap aan internationale studenten om alleen naar Nederland af te reizen als ze een kamer hebben gevonden lijkt te zijn aangekomen omdat er, ondanks meer geschikte vooraanmeldingen, toch iets minder internationale studenten zijn gestart bij Tilburg University. Het totaalpercentage ingeschreven internationale studenten is 22,6%, hiervan komt het grootste deel uit Europa.

Lees ook het landelijke bericht van de Universiteiten van Nederland.