woman with camera

Wetenschappers over brede welvaart: Tilburgse hoogleraren in nieuwe podcastserie ESB

Published: 11 oktober 2023 Laatst bijgewerkt: 15 december 2023

Hoe welvarend is Nederland? Krijgt de komende generatie het beter of slechter? Vakblad voor economen ESB zoekt het uit in de 14-delige serie 'Welvaart, de brede podcast'. In verschillende afleveringen gaan wetenschappers van Tilburg University in gesprek met beleidsmakers, politici en onderzoekers van andere universiteiten. De serie trapt af met professor Kim Putters, die vertelt wat 'brede welvaart' eigenlijk is, wat er mis was met het oude welvaartsdenken en hoe de weg naar brede welvaart er concreet uitziet.

Lange tijd werd welvaart uitgedrukt met een eenvoudig getal: de groei van het bruto binnenlands product (bbp) gold als de belangrijkste maatstaf voor welvaart in Nederland. Dat het bbp een beperkt beeld geeft en dat we verder moeten kijken dan materiële welvaart, daarover is tegenwoordig consensus. De roep om welvaart op een bredere manier te bezien en te meten klinkt steeds luider.

In de podcastserie 'Welvaart, de brede podcast' zijn verschillende wetenschappers van Tilburg University te gast om te praten over welvaart in de breedste zin van het woord. Ze gaan in gesprek met collega's van andere universiteiten, beleidsmakers en politici. 

Wetenschappers van Tilburg University te gast

In de eerste aflevering is professor Kim Putters aan het woord. Hij is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan Tilburg University. 

In latere afleveringen schuiven meer Tilburgse hoogleraren aan. Te gast zijn professor Reyer Gerlagh (aflevering 4), professor Marike Knoef (aflevering 5), professor Joks Janssen (aflevering 8), professor Herman Vollebergh (aflevering 11) en professor Paul van Geest (aflevering 12). 

Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering. Beluister de beschikbare afleveringen met TiSEM-wetenschappers hieronder.

Tilburg University maakt werk van brede welvaart

Met academische werkplaatsen en andere initiatieven zet Tilburg University haar expertise in om concreet bij te dragen aan versterking van brede welvaart. Binnen het Programma Brede Welvaart werken onze onderzoekers aan vraagstukken rond brede welvaart in samenhang met maatschappelijke thema's zoals de klimaat- en energiecrisis, de arbeidsmarkt, oudedagsvoorzieningen, gezondheid en armoede. Lees hier meer.