News and events Tilburg University

Zero Hunger Lab ontvangt half miljoen voor onderzoek naar voedselverspilling

Gepubliceerd: 31 mei 2021 Laatst bijgewerkt: 31 mei 2021

De Europese Commissie heeft in het kader van het Horizon 2020 programma ‘Farm to Fork’ 12 miljoen euro toegekend aan het onderzoeksprogramma ZeroW: Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain’. Een consortium van 43 partijen, waaronder Tilburg University, gaat onderzoeken hoe voedselverspilling in de voedselketen drastisch teruggebracht kan worden.

Het doel van het EU Farm to Fork-programma is om het voedselverlies en de voedselverspilling tegen 2030 te halveren en tegen 2050 bijna tot nul te reduceren. ZeroW wil in deze transitie een sleutelrol gaan spelen. De partners in het consortium willen met voorbeeldprojecten laten zien hoe je voedselverspilling kan voorkomen. Onder de partners zitten innovatieve start ups die zich bezighouden met alternatieve voedselstrategieën, zoals bijvoorbeeld algen als voedselbron. Er zijn echter ook partijen die zich meer met de beleidsmatige aspecten bezighouden, bijvoorbeeld met betrekking tot de landbouwpolitiek in Europa.

Zero Hunger Lab

Het Zero Hunger Lab van Tilburg University gaat zich in samenwerking met Wageningen University bezighouden met twee projecten.

  1. In samenwerking met de voedselbanken wordt er onderzocht hoe al het overtollig voedsel in supermarkten terecht kan komen bij de voedselbanken.
  2. In samenwerking met het Voedingscentrum wordt gekeken hoe er naast de schijf van vijf voor gezond voedsel ook iets soortgelijks ontwikkeld kan worden voor duurzaam, milieuvriendelijk voedsel.

Voor de projecten zullen twee aio’s aangesteld worden.

Er waren 56 partijen die een aanvraag voor deze grant ingediend hadden. ‘Het is geweldig dat aan dit project de grant is toegekend. Het project kreeg door de beoordelingscommissie op alle criteria (excellence, impact, quality and efficiency of the implementation) de hoogste score’, aldus Frans Cruijssen (TiSEM), die de Tilburgse aanvraag heeft voorbereid.