News and events Tilburg University

Zero Hunger Lab’s ENHANCE finalist in Tech4PositiveFutures

Published: 29 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 14 juli 2020

Meer dan 2 miljard mensen kennen geen voedselzekerheid. Hoe kunnen we allemaal van voldoende voedsel worden voorzien, vooral in tijden van wereldwijde nood of hongersnood? Met gebruik van AI en Big Data en in nauwe samenwerking met het World Food Program, de Johns Hopkins University en Capgemini, wil het Zero Hunger Lab deze vragen beantwoorden met Project ENHANCE: Environment, Nutrition and Health Analytics for National, Consumer and Emergency diets. ENHANCE was het enige Nederlandse project in Capgemini's wereldwijde uitdaging ‘Tech4PositiveFutures’ om de beste technische oplossing te zoeken die een positieve toekomst kan creëren door bestaande maatschappelijke problemen aan te pakken.

Wat is Tech4PositiveFutures?

13 finalisten werden uit wereldwijd 162 inzendingen geselecteerd om op wereldniveau te concurreren. Project ENHANCE was de Tech4PositiveFutures-inzending van Capgemini Nederland. Tech4PositiveFutures (T4PF) is een initiatief van Capgemini om technologie, het bedrijfsleven en de samenleving samen te brengen om zodoende een ​​betere wereld te creëren en mogelijk te maken.

Wat is Project ENHANCE?

Elk jaar hebben meer dan 2 miljard mensen in de wereld geen voedselzekerheid. Tegelijkertijd geven klimaatverandering, bevolkingsgroei en nu een wereldwijde gezondheidscrisis reden tot bezorgdheid over de duurzaamheid van onze voeding. De voedselproductie en transportlijnen storten in.
Tegenwoordig is er wereldwijd een schat aan informatie beschikbaar over diëten en voedselsystemen, van de voedingswaarde van een voedingsmiddel tot de duurzaamheid van de productie. Deze systemen zijn echter vaak verspreid en moeilijk toegankelijk. Project ENHANCE wil deze problemen oplossen via een gecentraliseerd dataplatform.

Met behulp van data science en geavanceerde analyses kunnen we diëten evalueren en optimaliseren voor landen met lage, midden- en hoge inkomens. Met behulp van state-of-the-art modellen en inzichten die rechtstreeks uit de wetenschappelijke wereld komen, kunnen we factoren als betaalbaarheid, voedingswaarde, criteria voor gezonde voeding en duurzaamheid in evenwicht brengen - richtlijnen die wij als wereldburgers moeten overwegen om de honger in de wereld voor eens en altijd op te lossen, zowel op beleids- als op consumentenniveau.

Het project won de competitie niet. Desalniettemin gaan de partners verder met voorbereidingen om het te kunnen gaan uitvoeren. Organisaties die geïnteresseerd zijn bij te dragen in de financiering van dit project, zijn uitgenodigd contact op te nemen met prof.dr.ir.  Hein Fleuren (fleuren@tilburguniversity.edu)

Ook interessant:

Project ENHANCE: The Tech4PositiveFutures entry