News and events Tilburg University

Nieuw onderzoek naar effectiviteit re-integratiebeleid voor langdurig zieke werknemers

Published: 03 januari 2023 Laatst bijgewerkt: 24 januari 2023

Hoogleraar Arbeidsdeskundigheid Roland Blonk heeft een ZonMW grant ontvangen voor onderzoek naar de effectiviteit van re-integratiebeleid in het tweede spoor, voor langdurig zieke werknemers. Het betreft een project in samenwerking met het landelijk werkende re-integratiebedrijf P-Centrum, een collectief van werkgevers, deskundigen en onderzoekers. Het doel is te komen tot een lerend netwerk van werkgevers waarbinnen mensen die door ziekte beperkingen hebben gemakkelijker aansluiting vinden naar nieuw werk.

Re-integratie heeft als doel om werknemers die door ziekte langdurig uitvallen zo snel en volledig weer te laten terugkeren op het werk. Zowel werkgever als werknemer hebben de verplichting hier inspanningen voor te verrichten. Soms lukt dat niet. Na een jaar volgt dan een tweede spoor traject, waarbij wordt gezocht naar een baan bij een nieuwe, passende werkgever.

“De effectiviteit van tweede spoor re-integratie is op dit moment bedroevend laag”, vindt Roland Blonk. “Uit een steekproef van 100 UWV dossiers vonden slechts 7 mensen binnen het huidige re-integratietraject een baan bij een andere werkgever. Dat kan echt beter. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het ook de hoogste tijd. Met de ZonMW grant gaan we vanuit een brede visie een onderzoeksportefeuille opbouwen. Uitgangspunt is te komen tot een netwerk van organisaties die leer-werktrajecten aanbieden zodat langdurig zieken meer te kiezen hebben en eerder aansluiting vinden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Onder welke condities is dit effectief en wat zijn belemmerende factoren? Inclusief werkgeverschap is een belangrijk onderdeel van de studies. Wat is dit precies en hoe kun je het stimuleren? Veel van de mensen in het tweede spoor hebben fysieke of mentale beperkingen. Zij komen er nu te vaak slecht vanaf.”

Raymond Sweers,  P-Centrum: “Bedrijven en verzuimende medewerkers zullen naar verwachting veel baat bij dit initiatief hebben. De nodige opdrachtgevers en klanten hebben zich daarom al bij dit project aangesloten. We hopen dat gedurende dit project nog meer bedrijven zich bij dit innovatieve netwerk zullen aansluiten. Met een groter netwerk kunnen we onze dienstverlening nog verder ontwikkelen in kwaliteit en effectiviteit voor zowel werkgevers als werknemers.”   

Noot voor de pers

De toekenning van ZonMw is onderdeel van in totaal zeven toegekende projecten rondom betere begeleiding bij re-integratie van zieke werknemers bij een andere organisatie.  Lees meer over de toekenningen in het persbericht van ZonMw.

Organisaties die meer willen weten of zich willen aanmelden bij het landelijke netwerk, kunnen een bericht achterlaten via https://p-centrum.eu/lerend-netwerk/ Criteria voor deelname zijn o.a. dat het een landelijk opererende organisatie is met meerdere vestigingen.

Neem voor vragen contact op met Femke Trommels, persvoorlichter Tilburg University via f.j.trommels@tilburguniversity.edu of 013-466 26 85