woman with camera

Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA) kan van start om lerarentekort te bestrijden

Published: 27 april 2022 Laatst bijgewerkt: 27 april 2022

0 stemmen.


Universiteiten en hogescholen in het zuiden van Nederland slaan de handen ineen om lerarentekort te bestrijden. Onderdeel van het Bestuursakkoord Flexibilisering dat het ministerie van OCW met de Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen heeft gesloten, is het inzetten van Regionale Allianties van lerarenopleidingen. Veel zaken die een rol spelen in het lerarentekort zijn immers het beste op lokaal en regionaal niveau op te lossen door korte lijnen tussen verschillende samenwerkingspartners.

In het zuiden van Nederland wordt deze samenwerking vormgegeven door de Zuidelijke Educatieve Alliantie, een samenwerking tussen Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Hogeschool de Kempel, Zuyd Hogeschool, Tilburg University, Maastricht University, Open Universiteit Heerlen, Technische Universiteit Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen. Hiermee is een dekking van het uiterste zuiden van Limburg tot het uiterste zuiden van Zeeland gegarandeerd. 

Het doel van de Zuidelijke Educatieve Alliantie is om met het werkveld te kunnen samenwerken om op een flexibele manier zo veel mogelijk goede leraren op te leiden. Gezamenlijk dekken de partners alle terreinen van bewegingsonderwijs tot natuurkunde en op alle niveaus van associate degree tot master. Studiekiezers in de regio kunnen zo optimaal profiteren van een ruim aanbod en flexibele door- en terugstroom van de ene opleiding naar de andere. 

Werving, versterking samenwerkingsverbanden en professionalisering

De Zuidelijke Educatieve Alliantie gebruikt de toegekende subsidie van het ministerie om samen te werken met  de verschillende werkveldpartners op drie grote thema’s: het werven en selecteren van nieuwe docenten, het versterken en van de samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk opzetten van professionaliseringsaanbod en onderzoeksactiviteiten. 

Doel is het beroep van leraar aantrekkelijker te maken en meer mensen aan te trekken voor het vak. Bovendien worden de lerarenopleidingen waar mogelijk flexibeler, zodat studenten een opleidingsroute kunnen volgen die bij hen past. Hierin trekken de partners gezamenlijk op, zodat de ene lerarenopleiding van de andere kan leren en er optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Dit biedt tevens mogelijkheden om de verschillende lerarenopleidingen meer samen te laten werken in professionalisering en onderzoek. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ticels@tilburguniversity.edu