News and events Tilburg University

Jan Pronk presenteert memoires van Lou Keune

Published: 04 september 2019 Laatst bijgewerkt: 04 september 2019

Vrijdag 13 september 2019 wordt het nieuwe boek van dr. Lou Keune, voormalig medewerker van Tilburg University, getiteld ‘Doen wat moet worden gedaan’ gepresenteerd in het Textielmuseum te Tilburg. Voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk zal daarbij een toespraak houden.

Het boek begint met de vroegste kindertijd van Lou Keune (1938, Houthem), waaronder zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en het Rijke Roomse Leven. Hij wijdt een apart hoofdstuk aan zijn studententijd aan de Tilburgse universiteit.

Latijns Amerika

Vervolgens wordt een breed spectrum van professionele, politieke en persoonlijke herinneringen beschreven. Zijn werk in diverse Latijns-Amerikaanse landen krijgt ruime aandacht (waaronder Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua). Daarnaast een grote verscheidenheid aan activiteiten in Nederland. Hij maakt zich grote zorgen over recente ontwikkelingen in Latijns Amerika zoals in Venezuela, Nicaragua en Brazilië. Er ontwikkelt zich een wederopstanding van het caudillo type politieke leiders onder wie de Latijnsamerikaanse volkeren in het verleden zoveel hebben geleden.

Tilburgse Textielhistorie

Keune heeft divers onderzoek gedaan naar de (teloorgang van de) Tilburgse textielindustrie, waaronder publicaties als ‘De ondergang van de Tilburgse textielindustrie’, ‘De Textiel voorbij, het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980-1990’; en ‘Kees de Jong, textielarbeider’). Hij heeft zich steeds ingespannen om recht te doen aan de ervaringen, positief dan wel negatief, van de arbeiders die in de jaren van bloeitijd en ondergang nauwelijks gehoord werden.

Hij heeft verder deelgenomen aan programma’s en campagnes van ontwikkelingssamenwerking en anders-globalisering. Aangaande vernieuwingen op kerkelijk en religieus gebied werkte hij onder meer samen met Camilo Torres in Colombia en Tini Muskens in Nederland. De laatste decennia is Lou intensief betrokken bij programma’s en projecten van ontwikkeling van economische alternatieven waaronder ‘anders rekenen’. Zo nam en neemt hij deel aan activiteiten om de in economie en beleid dominante maatstaf Bruto Binnenlands Product te vervangen door een set van indicatoren die een veel correcter beeld geven van de economie.

Maatschappelijk betrokken

Sinds 1962 was Keune, met onderbrekingen, in dienst van de Tilburgse universiteit, laatstelijk als universitair hoofddocent. Daar heeft hij zich op kritische wijze, met de nodige conflictueuze situaties, ingezet voor de democratisering van de universiteit, de maatschappelijke betrokkenheid van de instelling en de wijzen van wetenschapsbeoefening. Nog steeds maakt hij zich zorgen over de ‘vermarkting’ van wetenschap en universiteit. Lou is inmiddels gepensioneerd en nog  tot 1 januari 2020 als gast aan de sociale faculteit verbonden.

Noot voor de pers

Het boek Doen wat moet worden gedaan, herinneringen van Lou Keune is uitgegeven in eigen beheer, telt bijna 500 pagina’s en kost 25 euro. De presentatie vindt vrijdag 13 september vanaf 14.00 uur plaats in het Textielmuseum, Goirkestraat 96 te Tilburg. Toegang gratis. Aanmelden via boek@loukeune.nl. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met de auteur: e-mail a.w.m.keune@tilburguniversity.edu, of telefonisch 013-5433812, mobiel 06-19718782.  Een recensie-exemplaar kan bij de auteur worden aangevraagd. Zie ook: www.loukeune.nl.