News and events Tilburg University

2e TIFB Symposium was een dag vol nieuwe inzichten

Gepubliceerd: 12 juni 2018 Laatst bijgewerkt: 13 mei 2019

Het Tilburg institute for Family Business (TIFB), het multidisciplinaire instituut dat zich bezighoudt met alle aspecten van familiebedrijven, organiseerde op 30 mei 2018 haar tweede symposium. Dit jaarlijks terugkerende evenement slaat een brug tussen de theorie en praktijk van alledag voor familiebedrijven en hun adviserende schil.

Zowel qua inhoud als deelnemers was het symposium, met als onderwerp “Understanding the family business: De commissaris”, een groot succes. Een grote diversiteit aan sprekers en onderwerpen gerelateerd aan de rol van de commissaris passeerden de revue. Zo gaf Gianne Hurks vanuit haar ervaring als commissaris, bestuurder en familielid inzicht in het belang van een professionele RvC en de uitdagingen die familieleden daar in tegenkomen. De discussie vanuit de zaal droeg bij aan het zicht krijgen op de uitdagingen die de overlappende vraagstukken van familie, bedrijfsvoering en eigendom met zich meebrengen. Het belangrijkste verschil voor de Raad van Commissarissen (RvC) van een familiebedrijf vergeleken met een niet-familiebedrijf, is dat er naast bedrijfsbelangen ook rekening gehouden moet worden met familiebelangen, die soms niet in lijn liggen met de bedrijfsbelangen.

Brigitte Kroon en Mike Zoetbrood presenteerden vervolgens een overzicht van internationaal onderzoek naar de kenmerken van effectieve RvC’s. Zij relateerden dit aan de vraag onder welke voorwaarden een RvC van een familiebedrijf haar rollen als toezichthouder en adviseur het beste kan uitvoeren en nodigden aanwezigen in de zaal uit om hier actief over mee te denken in een onderzoeksproject. Bent u lid van een raad van commissarissen of raad van advies dan nodigen we u uit om mee te doen aan het onderzoek en de volgende vragenlijst in te vullen: https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eLfOpxixU3ULehT

Om de aanwezigen een stuk reflectie mee te geven en vanuit een ander perspectief naar de dagelijkse realiteit te laten kijken, gaf Wim Dubbink ten slotte een prikkelende presentatie over de vraag onder welke omstandigheden een goede beslissing kan worden genomen.

Dat de rol en functie van een RvC binnen familiebedrijven een actueel thema is werd duidelijk door de discussie die met het publiek werd gevoerd en de vragen die werden gesteld. Het publiek was divers en bestond uit een mix van vertegenwoordigers van familiebedrijven, werkgeversorganisaties en belangenverenigingen, family offices, diverse adviseurs van familiebedrijven en commissarissen.

Meer weten over de rol van een Commissaris in een familiebedrijf?

De brede interesse in het onderwerp van Commissaris in het Familiebedrijf is voor TIFB, in samenwerking met Tilburg University Professional Learning, reden genoeg om een programma te ontwikkelen speciaal voor commissarissen van familiebedrijven. In vijf modules, verspreid over acht dagen, vergroten wij niet alleen uw vakinhoudelijke kennis, maar versterken wij ook de benodigde competenties. Zo heeft u alle handvatten om de rol van commissaris in een familiebedrijf optimaal te vervullen. Deze leergang gaat in oktober 2018 van start.

Voor meer informatie ga naar de webpagina

Over TIFB

Familiebedrijven onderscheiden zich vaak van niet-familiebedrijven op bijvoorbeeld het gebied van leiderschap (familie-aangelegenheid), financiering (vaak veel eigen vermogen), family governance en personeel (grote betrokkenheid) en de bedrijfsopvolging. De problematiek rondom familiebedrijven heeft raakvlakken met bedrijfskundige, economische, juridische, fiscale en psychologische en sociale vraagstukken. Dit onderwerp leent zich daarmee bij uitstek voor multidisciplinair onderwijs en onderzoek, wat heeft geleid tot de oprichting van TiFB in 2017.

Het Tilburg institute for Family Business is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Tilburg University en PwC. Deze samenwerking leidt onmiskenbaar tot een meerwaarde vanwege de combinatie van theorie en praktijk. Tilburg University staat garant voor multidisciplinair en onafhankelijk onderzoek en PwC opent de poort naar de praktijk van het familiebedrijf.