woman with camera

Jenny Slatman: De psyche bij ziekte nog altijd ondergewaardeerd

Published: 09 april 2018 Laatst bijgewerkt: 15 april 2019

De westerse geneeskunde heeft lange tijd de geest terzijde geschoven en ongekende successen geboekt wat betreft lichamelijke aandoeningen. Dat leidde tot het idee dat de weg naar genezing vooral fysiek kan worden opgelost. De psychische kant wordt nog altijd verontachtzaamd. Hoe fysieker een klacht, des te groter de kans dat die ook als ziekte wordt erkend.

De psyche is veerkrachtiger en flexibeler dan de anatomie, maar dat is niet wat in ons denken zit. In een interessant interview met Trouw pleit Jenny Slatman, hoogleraar Medical Humanites aan de Tilburg School of Humanites and Digital Sciences, voor een integrale benadering van ziekten, met oog voor zowel lichaam als geest. Dit naar aanleiding van de actuele discussie over chronische vermoeidheid.

Jenny Slatman doet onderzoek naar het samenspel van lichaam en geest in het ervaren én behandelen van aandoeningen als obesitas, depressie en chronische vermoeidheid. De hoogleraar Medical Humanites is opgeleid tot fysiotherapeut én filosoof, en combineert die beide werelden in haar leerstoel aan Tilburg University.

Interview in Trouw

Zie ook oratie Jenny Slatman, getiteld 'De geest voorbij: Geesteswetenschappelijke reflecties op gezondheidszorg'  (persbericht)