News and events Tilburg University

Hoe psychologisch onderzoek te verbeteren?

Gepubliceerd: 20 mei 2018 Laatst bijgewerkt: 10 mei 2019

Het psychologisch onderzoek heeft een probleem. Zo worden bewezen effecten niet meer gevonden wanneer een bepaald onderzoek wordt overgedaan. Hoe betrouwbaar zijn de onderzoeksresultaten dan nog? Michèle Nuijten van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, stelt in haar proefschrift een aantal oplossingen voor. Pre-registreer wat je als onderzoeker van plan bent, deel data en stimuleer replicatie. Wat het transparant opslaan van data betreft verwierf Tilburg University onlangs een internationaal keurmerk. Hylke Annema, hoofd Research Support, licht toe.

Bekijk hier het video-interview met Michèle Nuijten en Hylke Annema.

Succesverhalen

Een van de oorzaken van de crisis in de psychologie is, aldus Nuijten, dat alleen succesverhalen gepubliceerd worden. Wordt er geen effect gevonden dan verdwijnt het onderzoek vaak in de la. Een andere verklaring is dat data op diverse manieren geanalyseerd kunnen worden. Uit al die mogelijkheden kiezen onderzoekers, vaak onbewust, die analyse die het beste verhaal schetst. Maar dan kan er wel een te rooskleurig beeld ontstaan.

Michèle Nuijten: “Een oplossing is het delen van data, en het verplicht stellen ervan. Analyses kunnen dan opnieuw worden bestudeerd op mogelijk gemaakte fouten. Je kunt ook een nieuwe analyse draaien: wat gebeurt er met de resultaten als er andere keuzes worden gemaakt? Blijft het resultaat dan overeind staan of hing alles op één covariaat die je op een obscure manier erin heb weten te fietsen? Op die manier kan de robuustheid van de resultaten beter getest worden.”

Privacy

Een risico bij datadelen is de privacy omdat in de psychologie vaak gewerkt wordt met persoonsgevoelige gegevens. Die kun je niet zo maar op internet zetten, zeker niet met de wetgeving die nu van kracht is (AVG). Verder zijn onderzoekers bang dat iemand anders er met hun zorgvuldig verzamelde data vandoor gaat.

Michèle Nuijten: “Geef je online die data vrij, dan kunnen andere onderzoekers die inzetten voor allerhande nieuwe vragen. Jij wordt dan als het ware gescoopt. Dat is op te lossen door jouw data onder embargo te publiceren, zodat ze nog een aantal jaren alleen voor jou beschikbaar blijven voor extra onderzoekanalyses.”

Keurmerk voor dataopslag Dataverse

Wat het zorgvuldig opslaan en delen van data heeft Tilburg University flinke stappen gezet. Zo is er een datarepository opgezet (Dataverse), waarin onderzoekers hun data en alle bijbehorende gegevens, zoals vragenlijsten en syntaxis, kunnen opslaan. Tilburg University verwierf daarmee als eerste universiteit in Nederland het Data Seal of Approval. Deze Core Trust Seal is een internationaal keurmerk dat aangeeft dat Dataverse aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.

Hylke Annema, hoofd Research Support van Tilburg University: ”Dataverse voldoet aan de internationale fair principes, d.w.z. dat de onderzoeksgegevens die erin staan vindbaar en toegankelijk zijn voor iedereen in de wereld, dat ze gebruikt kunnen worden en herbruikbaar zijn over verschillende systemen. Dat garanderen we voor een periode van 25 jaar.”

Persbericht promotie Michèle Nuijten

Promotor Jelte Wicherts hield een fraaie 'niet-normale' laudatio. Zie pdf hieronder.

laudatio nuijten

auteur(s): jelte wicherts