News and events Tilburg University

TIP neemt deel aan Het Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden

Gepubliceerd: 01 maart 2019 Laatst bijgewerkt: 06 maart 2020

TIP neemt deel aan Het Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden

Blockchain is een nieuwe vorm van gedistribueerde informatietechnologie met allerhande toepassingen, met als bekendste voorbeeld de Bitcoin. Tilburg University is al vanaf het vroege begin actief bezig met deze technologie, en is lid van de Dutch Blockchain Coalition.

Blockchain-technologie staat maatschappelijk gezien in de belangstelling waardoor er op verschillende terreinen onderzoek wordt gedaan naar wat de toepassingen ervan kunnen zijn. Het is mede daarom zinvol dat de overheid zich ook in deze toepassingen verdiept en daarbij beziet wat de eventuele gevolgen kunnen zijn voor bestaande of toekomstige wetgeving.

In dit kader is door het WODC het Verkennend onderzoek naar de sociale en ethische gevolgen van de Blockchain en hoe de overheid zich hiertoe zou kunnen/moeten verhouden gegund aan Tilburg University (TILT en TIP) in samenwerking met landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Eric Tjong Tjin Tai en Femke Schemkes van TIP voeren hierbij het onderzoek naar privaatrechtelijke toepassingen en algemene juridische aspecten als aansprakelijkheid en bewijs uit. Het onderzoek heeft betrekking op juridische aspecten van blockchain-technologie, onder welke voorwaarden en of dit mogelijk is onder huidige wetgeving (of wat hier de implicaties van zouden zijn voor toekomstige wetgeving), en in hoeverre de overheid deze technologie zou kunnen inzetten. Voor specifiek de privaatrechtelijke invalshoek wordt gekeken naar toepassing van Blockchain voor het scheepskadaster en in smart contracts.

Het onderzoek bouwt voort op eerdere activiteiten en onderzoek van TIP op dit gebied.

 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘De redelijke derde en de blockchain’, WPNR 7072 (2015)
 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Privaatrecht voor de homo digitalis: eigendom, gebruik en handhaving’, NJV-preadvies 2016, p. 241-306, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, vol. 146, Deventer: Kluwer.
 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, Causerie ‘Smart contracts’ bij TPR ‘Dag in ’t  Groen’, Mechelen 3 september 2016
 • Presentatie Academie voor Wetgeving ‘Juridische aspecten van blockchain’, 15 november 2016 (verslag)
 • Cursus Blockchain en Smart Contracts (Academie voor Wetgeving 2017)
 • Presentatie conference Smart Contracts (Lyon, 4-5 mei 2017)
 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Juridische aspecten van blockchain en smart contracts’, TPR 2017 (54), p. 563-608.
 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Smart contracts en het recht’, NJB 2017/146, p. 176-182.
 • TIP Seminar Slim Privaatrecht, ‘Blockchain en smart contracts’, 18 mei 2017
 • J. van der Roest, Smart contracts en niet-nakoming: een beslismodel voor de praktijk, master thesis Tilburg University, augustus 2017
 • T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Force majeure and excuses in smart contracts’, te verschijnen in ERPL 2018.