Nieuws en agenda

Elf Tilburgse economen tekenen petitie: de CO2-heffing voor de industrie moet er komen

Zeventig economen, waaronder elf economen van Tilburg University, ondertekenden onlangs een petitie waarin ze een pleidooi houden voor een economie-brede, uniforme koolstofheffing (CO2-belasting). Volgens hen zal het ontwerp-klimaatakkoord leiden tot nodeloos hoge kosten en is er bovendien een grote kans dat de gestelde doelen niet gehaald worden. Een effectieve en doelmatige aanpak is noodzakelijk. De economen zijn van mening dat een CO2-heffing voor de industrie hard nodig is.

De elf ondertekenaars van Tilburg University zijn:

 • Harald Benink
 • Lans Bovenberg
 • Harry van Dalen
 • Sylvester Eijffinger
 • Reyer Gerlagh
 • Kees Koedijk
 • Sjak Smulders
 • Florian Sniekers
 • Daan van Soest
 • Arthur van Soest
 • Aart de Zeeuw

Het pleidooi van de economen, getiteld ‘Wij zijn het eens: CO2-heffing hard nodig, ook voor de Nederlandse industrie’, is verschenen op de website van ESB en in NRC.

Zie ook: ‘Economen: geen goed klimaatadvies zonder een brede CO2-beprijzing’