News and events Tilburg University

Economen: geen goed klimaatadvies zonder een brede CO2-beprijzing

Gepubliceerd: 30 november 2018 Laatst bijgewerkt: 17 april 2019

Donderdag 29 november zijn de pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuzes aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De preadviezen bevatten een dringende oproep aan de regering en aan de onderhandelaars aan de Klimaattafels: CO2-beprijzing is de enige manier waarop de opwarming van de aarde effectief kan worden voorkomen.

De preadviezen staan onder redactie van drie Tilburgse hoogleraren milieu-economie, Daan van Soest, Sjak Smulders en Reyer Gerlagh, alle drie als hoogleraar milieueconomie verbonden aan het Tilburg Sustainability Center (TSC).

Vele toonaangevende milieu- en klimaateconomen bundelden hun kennis en analyseren de beleidsopties om de klimaatopgave voor Nederland te realiseren. Voor wie voorbij de kakofonie van meningen wil over wat we zouden moeten – en wat we vooral niet zouden moeten –, levert de bundel een schat aan verassende inzichten: 

 • De afspraken van Parijs zijn onvoldoende; we moeten streven naar een koolstofvrije economie in 2050.
 • Nederlanders moeten zich beter gaan verzekeren tegen weersextremen.
 • De maatregelen zoals voorgesteld door de Klimaattafels zijn onnodig duur voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen.
 • Er is geen bewijs dat bedrijven op grote schaal naar het buitenland vertrekken als een CO2-belasting wordt ingevoerd.
 • Koolstofbeprijzing moet breder worden ingevoerd in de Nederlandse economie, en de CO2 heffingen moeten op voldoende hoog niveau beginnen.
 • Een gedegen klimaatbeleid biedt meer kansen dan kosten voor de Nederlandse economie.
 • Klimaatverandering is niet de belangrijkste factor voor migratie naar Nederland.
 • Climate engineering is een riskante technologie voor het beperken van de opwarming van de aarde; het is geen alternatief voor emissiebeperking.

De preadviezen zijn te downloaden op de website van de KVS.

In de media was veel belangstelling voor dit rapport:

 • Nieuwsuur: Economen pleiten voor CO2-belasting: 'Iedereen moet meebetalen'
 • Trouw: Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaatakkoord verloren
 • AD: Economen hekelen gepolder: ‘ramp voor klimaatbeleid’