News and events Tilburg University

Promovendus neemt immigratie onder de loep: diversiteit goed voor regio-economie

Gepubliceerd: 09 oktober 2018 Laatst bijgewerkt: 17 mei 2019

In drie deelstudies onderzocht de Griekse promovendus Panagiotis Chasapopoulos aspecten m.b.t. internationale immigratie, zoals de relatie tussen diversiteit en inkomen, het verband tussen herkomst en opleidingsniveau van immigranten versus anti-migratiesentimenten en, tot slot, het effect van immigratie op de steun aan rechts radicale politieke partijen.

In 74 regio’s werden tussen 2004-2012 gegevens verzameld over de relatie tussen culturele diversiteit en economische prestatie.

  • Een brede diversiteit van de allochtone populatie werkt positief op het regionale inkomen.
  • Regio’s met weinig sociaal vertrouwen halen geen voordelen uit een gediversificeerde allochtone populatie.
  • In regio’s met een groot sociaal vertrouwen heeft bevolkingsdiversiteit juist wel veel voordelen.

De promovendus bestudeerde in 78 Europese regio’s tussen 2004-2012 of bepaalde kenmerken van immigranten, in casu EU/non-EU herkomst en hoog/laag opleidingsniveau, anti-immigratie gevoelens aanwakkeren of niet.

  • Het blijkt dat herkomst een significante invloed heeft op de houding tegenover immigratie.
  • Het opleidingsniveau van immigranten heeft geen direct effect op de houding jegens immigranten.
  • In regio’s met relatief veel laaggeschoolde immigranten, is de anti-stemming onder autochtonen groter.

Tot slot werd onderzocht of de aanwezigheid en de instroom van immigranten in Nederland invloed heeft op steun aan rechts radicale partijen. De promovendus verzamelde daartoe data van vier landelijke verkiezingen tussen 2003-2012 in 338 Nederlandse gemeenten.

  • De immigratiegroei blijkt een significant positief effect te hebben op het stemgedrag ten gunste van rechts radicale partijen.
  • In lijn met eerdere studies wordt geconcludeerd dat de culturele afstand tussen autochtonen en immigranten een significante determinant is voor verkiezingssteun voor radicaal rechts.

Panagiotis Chasapopoulos (Patra, 1988) behaalde zijn BSc Economie aan de Universiteit van Patras (Griekenland) en zijn Masterdiploma Economie aan de VU (2012). Hij begon aan zijn promotietraject aan de Universiteit van Antwerpen (2013-2015) en vervolgde die aan Tilburg University (2015-2018). Sinds maart 2018 werkt hij als business intelligence analist bij een internetbedrijf in Amsterdam.
 

Panagiotis Chasapopoulos promoveert woensdag 10 oktober aan de Tilburg School of Economics and Management (aula, 16.00 uur) op zijn proefschrift getiteld The impact of International Immigration and Cultural Diversity on Economic Performance, Public Attitudes and Political Outcomes in European Regions. Promotors: Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn (Tilburg University) en Prof. dr. C. Boone (Uninversiteit Antwerpen).