News and events Tilburg University

Student en stress centraal op Opening Academisch Jaar in Tilburg

Published: 04 september 2018 Laatst bijgewerkt: 23 april 2019

Minister wil BSA-norm verlagen naar 40 studiepunten
Tijdens de opening van het academisch jaar in Tilburg deed onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een opmerkelijk voorstel. Ze wil de BSA-norm voor eerstejaars verlagen om te voorkomen dat het bindend studieadvies als selectie-instrument wordt gehanteerd. “Er zijn nieuwe scheidslijnen ontstaan, en die lopen niet langs lijnen van klasse, inkomen of culturele achtergrond, maar langs opleidingsniveau.” Daarbij, het is niet goed dat eerstejaars al meteen in een stressvolle situatie verzeild raken.

YouTube video 

Verslag: Clemens van Diek

De D66-minister had de 90-jarige universiteit uitgekozen voor haar statement, en deed dat voor een volle zaal in het gloednieuwe onderwijsgebouw op de Tilburgse campus, genaamd CUBE. “Een waar onderwijsparadijs”, om in de woorden van collegevoorzitter Koen Becking te spreken. Onder het gehoor veel studenten, een hele stoet hoogleraren, personeel en vele provinciale en lokale genodigden.

Waar rector Emile Aarts, collegevoorzitter Koen Becking en studente Lina Segers hun bijdragen in het Engels deden, sprak de minister haar rede uit in het Nederlands, “om de zaak enigszins in evenwicht te houden”. Ze complimenteerde Tilburg University met de meest tevreden studenten aldus de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de grootste betrokkenheid bij studentenverkiezingen (34%).

Gelijke kansen

De minister vroeg zich af hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met gelijke capaciteiten ook gelijke kansen krijgen? Vertaald naar het hoger onderwijs: hoe zorgen we er voor dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft? Immers, onderzoek laat zien dat eerstegeneratiestudenten in de eerste 100 dagen van hun studie veel aanpassingsproblemen ondervinden. Van Engelshoven: “Dat betekent dat zij in hun eerste jaar een achterstand oplopen. Met een BSA van 50 of 60 ECTS in dat eerste jaar pak je deze groep studenten op het kwetsbaarste moment. Dan kan en mag niet de bedoeling zijn.”

Werkdruk

Over stress gesproken, vakbondsleden en promovendi grepen het bezoek van de onderwijsminister aan om, voorafgaand aan de academische zitting, de werkdruk op universiteiten onder de aandacht te brengen als ook te protesteren tegen het hoge aantal ‘parkeerbanen’ op universiteiten, tijdelijke aanstellingen met weinig perspectief. “Slecht voor  de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek”, aldus Anne de Vries, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

Koen Becking sprak zijn bezorgdheid uit over een te hoge werkdruk bij medewerkers (‘hoger dan in de zorg’) en over het welzijn van studenten. Het zijn prioriteiten op de bestuursagenda. Becking deed ook een beroep op de minister om meer te investeren in het onderwijs, want "government funding per student has decreased by 25% over the last 15 years.”

Applaus

In een korte panelsessie kregen de studenten (Jeff Derks en Lina Segers) applaus voor hun inbreng. Studenten moeten zich ook niet laten ‘opfokken’, focus op de eigen doelen. Het is niet erg om een beetje druk te voelen maar laat de stress niet oplopen. En wanneer je tegen de grens aanloopt, praat erover met anderen, communiceer, doe het niet alleen.

De bestuurders tonen begrip en delen de zorgen van studenten en personeel. Dat alles neemt niet weg dat het Tilburgse College van Bestuur met trots over de campus loopt, iedere dag weer. Emile Aarts: "It’s a fun job". Koen Becking: “Every time I enter our campus, I am proud and happy; how it all looks, all that greenery, the lively atmosphere, the top facilities for our researchers, teachers and students.”

BESI Award

De aanwezigen in de zaal kozen via een app het initiatief van Ruud Hoevenaar tot Best Entrepreneurial Student Initiative (BESI) voor online boekoudingsoftware en belastingaangifte. In EZ Boekhouding kun je makkelijk facturen maken/versturen, je kosten bijhouden en op ieder moment precies zien hoeveel belasting je moet betalen. Bovendien komen belastingaangiftes direct uit het systeem rollen. De minister overhandigde tot slot deze BESI Award aan de winnaar.

YouTube video 

Neem hier een kijkje in ons Facebook fotoalbum!

Programma Opening Academisch Jaar 2018

Hoe kunnen studenten het meeste halen uit hun opleiding en studietijd? En hoe kan Tilburg University dit faciliteren? Hoe kan de politiek hieraan bijdragen? Het publiek dacht samen met ons na over deze vragen tijdens de Opening Academisch Jaar 2018 op maandag 3 september.

Luister hier naar wat onze studenten vertellen over jezelf ontwikkelen naast je studie en de mogelijkheden aan Tilburg University.

YouTube video 

Deze officiële opening van het nieuwe academisch jaar vond plaats in het nieuwe onderwijs- en zelfstudiecentrum, CUBE.

  • Opening door prof. dr. Emile Aarts, Rector Magnificus
  • Speech door mr. drs. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Speech door prof. dr. Koen Becking, Voorzitter College van Bestuur
  • Student aan het woord
  • Paneldiscussie met de minister, de collegevoorzitter en studenten
  • Uitreiking BESI-award (Best Entrepreneurial Student Initiative)

Speeches

U kunt de speeches nog eens nalezen: