Nieuws en agenda

€ 250.000 voor onderzoek om uitstelgedrag in pensioenbeslissingen te overwinnen

De directie van wetenschappelijk kennisnetwerk Netspar heeft een bedrag van € 250.000 toegekend voor het ontwikkelen en testen van een model voor uitstelgedrag in pensioenbeslissingen. Het doel is meer begrip te krijgen van waarom mensen dit soort beslissingen vaak vermijden of voor zich uitschuiven. Op basis van onderzoeksdata willen de onderzoekers tools ontwikkelen om deze inertie te overwinnen.

Recent voorgestelde wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel brengen meer eigen verantwoordelijkheid voor individuen met zich mee, waardoor mensen ook meer worden geconfronteerd met keuzes. Inzichten uit dit nieuwe onderzoek van Marijke van Putten (Leiden University) en Marcel Zeelenberg (Tilburg University en VU Amsterdam) moeten deelnemers en pensioenuitvoerders gaan helpen om zich voor te bereiden op deze wijzigingen, in plaats van ze te vermijden. De te ontwikkelen tools geven handvatten hoe hiermee om te gaan. Daarnaast biedt het project relatief goedkope en eenvoudige manieren om communicatie- en keuzearchitectuur op te bouwen.

Meer informatie: https://www.netspar.nl/project/development-and-tests-of-a-model-for-inertia-in-retirement-decisions/