News and events Tilburg University

Onderzoek Commissie Wetenschappelijke Integriteit promotie dr. M.T. Nazar Soroush

Gepubliceerd: 27 september 2018 Laatst bijgewerkt: 08 juli 2019

Het College van Bestuur heeft vandaag de Commissie Wetenschappelijke Integriteit verzocht onderzoek te doen naar de promotie van dr. M.T. Nazar Soroush. De heer M.T. Nazar Soroush promoveerde op 4 september 2018 op de dissertatie getiteld ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland; De Leefwereld van Jonge Salafisten in Nederland’.

De Utrechtse hoogleraar prof. mr. dr. A. Hol is voorzitter van de commissie. Het besluit van het College van Bestuur volgt op ontvangen signalen van externe partijen in de afgelopen weken. Die signalen geven aanleiding tot twijfels omtrent de inhoud en de methodologie van het proefschrift.

De opdracht aan de commissie is te onderzoeken of de inhoud van het proefschrift van de heer dr. M.T. Nazar Soroush aanleiding geeft tot het oordeel dat sprake is van een schending van algemeen aanvaarde principes voor wetenschappelijke integriteit en goede wetenschapsbeoefening. De commissie zal hierover advies uitbrengen aan het College van Bestuur.

De universiteit verleent tot de ontvangst van het advies van de commissie geen medewerking aan de verspreiding van de dissertatie en heeft dr. M.T. Nazar Soroush gevraagd zich ook van verspreiding te onthouden.