News and events Tilburg University

Patiëntgegevens na vertrek uit ziekenhuis ook meenemen voor een beter kwaliteitsoordeel van ziekenhuizen

Published: 06 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 12 mei 2020

Promovendus Lany Slobbe koppelde in diverse studies administratieve zorgdata aan elkaar.

Onderzoeker Lany Slobbe koppelde in diverse studies administratieve zorgdata aan elkaar. Hij toonde onder andere aan dat ziekenhuissterfte als indicator voor de kwaliteit van een ziekenhuis verbetert, wanneer via gekoppelde data ook een periode van 30 dagen tot een jaar na ontslag uit het ziekenhuis wordt meegenomen. Lany verwerft op 12 juni 2019 postuum de doctorstitel voor zijn afgeronde proefschrift getiteld Working with Administrative Health Data.

Lany analyseerde ook de sterk stijgende levensverwachting vanaf 2002 en maakte aannemelijk dat investeringen in de zorg voor ouderen vanaf 2001 verantwoordelijk waren voor die stijging.

Beroertezorg

Hij vond verder dat sterfte na een beroerte lager ligt in ziekenhuizen met een hoger volume aan beroertezorg. Er kunnen dus levens gered worden wanneer patiënten met een beroerte worden opgenomen in ziekenhuizen met een groter zorgvolume.

Regionale zorgkosten

Uit een studie naar regionale verschillen in zorggebruik en -kosten blijkt dat die in grote mate samenhangen met gezondheidsverschillen tussen regio’s. Daaruit kan worden afgeleid dat het terugdringen van regionale kostenverschillen geen voor de hand liggende strategie is om de nationale zorguitgaven te beheersen.

Geneesmiddelengebruik

Lany bestudeerde ook verzekeringsdata over het gebruik van geneesmiddelen. Die gegevens blijken betrouwbare schattingen op te leveren van ziekteprevalenties (aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bepaald gebied) aangaande diabetes, hartfalen en COPD.

Algemene conclusie

Uit de studies blijkt dat gekoppelde administratieve zorggegevens meerwaarde opleveren voor een verdiept inzicht in de volksgezondheid en gezondheidszorg. In die zin opent het proefschrift van Lany Slobbe nieuwe horizonten in het zorgonderzoek.

Lany Slobbe studeerde Environmental Science aan Wageningen University, waarna hij tien jaar werkzaam was als journalist/redacteur voor o.a. het Wagenings U-blad en het Landbouwkundig Tijdschrift. Sinds 1997 werkte hij als database specialist bij Agora Software te Culemburg. In 2001 startte hij als datamanager bij de afdeling Public Health Forecasting van het RIVM, laatstelijk als projectmanager Cost-of-illness. Bij het departement Tranzo van Tilburg University werkte hij als science practitioner aan zijn proefschrift. Geheel onverwacht overleed Lany vlak voor het laatste overleg met zijn promotoren. Johan Polder zal tijdens deze bijzondere academische zitting het onderzoek toelichten, waarna leden van de promotiecommissie hun bevindingen weergeven. De bul zal overhandigd worden aan mevrouw Klink, de weduwe van Lany.

NOOT VOOR DE PERS

Ir. Lany Slobbe (Hillegom 1962 – 2018 †) promoveert op woensdag 12 juni 2019 postuum op zijn dissertatie Working with Administrative Health Data, Finding solid ground in the data morass, aan Tilburg University (aula, 13.30 uur). Promotors: Prof. dr. Johan Polder en prof. dr. Hans van Oers (beide Tranzo, TSB). Een recensie-exemplaar van de dissertatie is aan te vragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu. Nadere toelichting bij promotor prof. dr. Johan Polder (j.j.polder@tilburguniversity.edu).