Nieuws en agenda

Studenttevredenheid bij Tilburg University blijft stijgen

PERSBERICHT 12 mei 2016 - Studenten van Tilburg University beoordelen in 2016 hun opleiding weer positiever dan in voorgaande jaren. Als het gaat om de algehele tevredenheid neemt Tilburg University een derde positie in op de ranglijst van alle 13 universiteiten.

Dit blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studentenenquête (NSE) over 2015-2016. De algemene studenttevredenheid over studieprogramma's steeg van 3,92 (op een schaal van 1 tot 5) in 2013, 4,00 in 2014 en 4,09 in 2015 tot gemiddeld 4,13 in 2016. Dit betekent dat Tilburg University hoger scoort dan het nationale gemiddelde (4,07).

In 2015 moest Tilburg University de derde positie nog delen met Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. In 2014 behaalde Tilburg University een 6e positie en in 2013 een 10e positie.

Het College van Bestuur is blij met het cijfers: “Tilburg University werkt voortdurend aan de kwaliteit van onderwijs en faciliteiten voor onze studenten, waarover we altijd met hen in gesprek zijn. Dat vertaalt zich in dit mooie resultaat.”

De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden 4.209 studenten van Tilburg University in 2016 de NSE in (responspercentage van 38%). De stellingen uit de vragenlijst zijn in de rapportage samengevoegd tot 17 hoofdthema’s.

Op het thema huisvesting behaalt Tilburg University de hoogste gemiddelde beoordeling van alle universiteiten. Landelijke top-3 noteringen zijn er op de thema’s opdoen van wetenschappelijke vaardigheden, toetsing en beoordeling, informatievoorziening, studielast, stage ervaring en studieomgeving. Tilburg University scoort ook hoger dan het landelijke gemiddelde bij inhoud, docenten, studierooster en kwaliteitszorg.

De verschillende initiatieven om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren hebben geleid tot een sterke stijging van de studenttevredenheid over de voorbereiding op beroepsloopbaan. Tevredenheid over het onderdeel studiefaciliteiten daalde licht. De universiteit zal overigens conform de wens van veel studenten in de zomervakantie de geplande uitbreiding van de capaciteit met ongeveer 140 extra zelfstudieplekken in de verschillende gebouwen realiseren.

De NSE resultaten worden bij Tilburg University jaarlijks gebruikt voor analyse van haar dienstverlening aan de student en voor analyse van individuele opleidingen. De verbeterplannen die er uit voortkomen leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, via email: persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 06 19678521