Nieuws en agenda

Religieuze artefacten veranderen voortdurend

Persbericht 11-3-2019 Oratie van prof. dr. Caroline Vander Stichele 15 maart

Religieuze artefacten staan aan voortdurende menselijke wijzigingen bloot, stelt bijbelwetenschapper prof. Vander Stichele en dat roept weer nieuwe artefacten op. Zij spreekt daarom liever van culturele impact van teksten, dan van de zogeheten ‘receptiegeschiedenis’ omdat dit proces niet passief is. Vander Stichele houdt haar oratie op 15 maart.

In haar oratie laat ze aan de hand van vele beelden die zijn voortgekomen uit Bijbelteksten (etsen, schilderijen maar ook memes en ansichtkaarten) zien hoe we op verschillende manieren naar de persoon van Johannes de Doper kunnen kijken. Bepaalde voorstellingen gaan terug op tradities, zoals de stoere Johannes die in een dierenvel en met een woeste bos haar liep. In een ets van Rembrandt daarentegen komt hij naar voren als een bijna vrouwelijke figuur. Vander Stichele stelt dat (Bijbel)teksten een bron van inspiratie vormen en bepaalde beelden oproepen, maar deze kunnen op hun beurt ook weer nieuwe teksten én beelden genereren.

Vander Sticheles onderzoek en publicaties situeren zich op het terrein van Bijbel en cultuur in de brede zin van het woord. Haar interesse gaat daarbij met name uit naar visuele artefacten in zowel kunst als populaire media en naar de rol die gender speelt in de vroegchristelijke literatuur.

Prof. dr. Caroline Vander Stichele (1959) studeerde rooms-katholieke theologie in en promoveerde in de Bijbelwetenschappen aan de KU Leuven. Ze doceerde vervolgens Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht (1988-92), de toenmalige Theologische Faculteit Tilburg (1992-93) en de Universiteit van Amsterdam (1993-2018). In 2016 behaalde ze tevens de Master Contemporary Asian Studies (MSc) aan de UvA. Sinds 1 september 2018 bekleedt zij de leerstoel Impact of the Bible in Western Culture aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Sinds 1 januari 2019 is zij departementsvoorzitter van het departement Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis van de TST. Internationaal is zij vooral actief in de Society of Biblical Literature.

Noot voor de pers

Prof. Vander Stichele houdt haar oratie op 15 maart om 16.15 uur in de aula van de universiteit, Warandelaan 2. De oratie is getiteld: “Het spoor van de Doper: tekst – beeld – gender”.  Haar oratie wordt voorafgegaan door een symposium rond het thema “Gender verwoord en verbeeld”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 06 19678521.