Nieuws en agenda

Rechten van atleten onvoldoende beschermd

PERSBERICHT 31 okt. 2017 - De rechten van atleten worden in de praktijk onvoldoende beschermd. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. Atleten worden in de strijd tegen doping aan zeer ingrijpende lichaamsonderzoeken onderworpen. Ook worden veel privacygevoelige gegevens verzameld. De juridische bescherming atleten is echter vaak ontoereikend.

Drie onderzoekers aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) hebben in opdracht van de Europese Commissie onderzoek verricht naar de verzameling van gegevens over sporters in het kader van de strijd tegen doping in sport. Voor dit onderzoek is samengewerkt met experts uit alle landen van de Europese Unie. Ook zijn er interviews afgenomen met anti-doping organisaties, sporters, privacywaakhonden en de World Anti-Doping Agency (WADA), die wereldwijd de anti-dopingregels vaststelt.

Juridische verplichtingen

Na ruim een jaar onderzoek hebben de onderzoekers nu een vuistdik rapport afgeleverd. Daaruit blijkt dat Nederland en andere landen in de Europese Unie nog de nodige stappen moeten zetten om aan alle juridische verplichtingen te voldoen.

Bart van der Sloot, die het project coördineerde, stelt dat landen met name op drie punten kritisch moeten zijn.

  • De noodzaak van veel van de dopingtests is nu onvoldoende onderbouwd, terwijl dat juridisch wel vereist is.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens over sporters voldoet vaak niet aan de regels die daarvoor gelden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.
  • Tot slot is de rechtspositie van de atleet erg zwak, wat mogelijk een inbreuk kan zijn op het recht op een eerlijk proces zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’.

Het rapport telt 30 aanbevelingen aan landen om ervoor te zorgen dat de dopingcontroles binnen de kaders van de wet blijven.

Noot voor de pers

  • Het rapport ‘Anti-doping & data protection’ is geschreven door Bart van der Sloot (senior researcher), Mara Paun (junior researcher) en Ronald Leenes (hoogleraar) van TILT en Peter McNally en Patricia Ypma van Spark Legal. Het is online beschikbaar op https://publications.europa.eu.      
  • Neem voor meer informatie contact op met Bart van der Sloot via b.vdrsloot@tilburguniversity.edu / tel. 013 466 8489.