News and events Tilburg University

Rapport beloningsverschillen salariering wetenschappelijk personeel

Published: 19 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 09 januari 2020

Tilburg University heeft zich gecommitteerd aan een actief diversiteitsbeleid met als doel meer kansen voor vrouwen in alle wetenschappelijke functies te creëren. Daartoe heeft zij een onderzoek laten instellen naar de salariëring van mannen en vrouwen. Het rapport met de bevindingen is nu gepresenteerd, en er blijkt sprake van lagere beloning van sommige leden van het vrouwelijk wetenschappelijk personeel. 

Koen Becking, voorzitter College van Bestuur: 'Dat betreuren wij ten zeerste en een dergelijke onwenselijke situatie staat haaks op ons diversiteitsbeleid.  Zoals in het rapport staat, is individueel dossieronderzoek nodig om de exacte salarisverschillen op te sporen. Hiermee is de universiteit begonnen. '

Daarnaast zal het College van Bestuur nog dit jaar richtlijnen voor een transparante beloningssystematiek vaststellen, die gebruikt worden bij inschaling binnen de faculteiten. Beloningsbesluiten zullen duidelijk worden vastgelegd inclusief de motivatie van het besluit.

Het volledige rapport is hier te lezen. Univers publiceert dit artikel vandaag.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema:
tel 013-4668998
mob 06 19678521
mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu