News and events Tilburg University

Reactie College van Bestuur op kabinetsbrief Commissie van Rijn

Gepubliceerd: 21 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 05 november 2019

De kabinetsbrief over de Commissie van Rijn maakt duidelijk dat Tilburg University structureel bijna 3 miljoen euro moet bezuinigen. Dit komt door de herverdeling van geld ten koste van opleidingen in de alfa- en gammawetenschappen. Herverdeling van geld in de wetenschap leidt tot een valse tegenstelling tussen de verschillende disciplines in plaats van interdisciplinaire samenwerking – nodig voor de grote maatschappelijke vraagstukken.

Ondanks de kortingen ziet het College van Bestuur van Tilburg University geen directe noodzaak tot drastische maatregelen op korte termijn, onze financiële situatie is gezond. Maar de universiteit neemt afstand van het beleid dat de sociale en de geesteswetenschappen op financiële achterstand plaatst. Juist in deze tijd leveren de alfa- en gammawetenschappen een onmisbare bijdrage op het gebied van data-analyse, communicatie, ethiek, recht, zorg, kunstmatige intelligentie, econometrie etc.

Tilburg University is een universiteit die voortdurend innoveert en afstemt op de behoeften uit de samenleving. Om effectief te kunnen blijven inspelen op de maatschappelijke uitdagingen is samenwerking over de grenzen van disciplines noodzakelijk en daarbij past een inzet over de volle breedte van wetenschap - inclusief investeringen in onderwijs en onderzoek. We werken graag intensief samen met alle spelers in het hoger onderwijs, overheden en het bedrijfsleven en zullen dat blijven doen. De Commissie van Rijn geeft belangrijke en nuttige adviezen voor de toekomstige inrichting van het stelsel van hoger onderwijs, gericht op meer samenwerking, transparantie en profilering. Maar een herverdeling van geld draagt daar geenszins aan bij.