News and events Tilburg University

Reactie Tilburg University op advies commissie Van Rijn

Gepubliceerd: 15 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 23 september 2019

Vandaag presenteert de adviescommissie Hoger Onderwijs (commissie Van Rijn) haar rapport met aanbevelingen over de bekostiging van het hoger onderwijs in Nederland op korte en lange termijn.

De VSNU heeft zich over het rapport gebogen en heeft haar mening verwoord in dit persbericht

Vanuit een budgetneutrale situatie wordt een herverdeling van gelden geadviseerd ten koste van onder andere de jonge universiteiten waar Tilburg University er een van is.

Voorzitter van het College van Bestuur, Koen Becking:

'De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor onze universiteit. De alfa en gamma-wetenschappen krijgen landelijk forse bezuinigingen voor de kiezen als er geen extra geld komt. Dat terwijl de vraag naar onze opleidingen de afgelopen jaren fors is toegenomen. 

Ik ben positief over het advies waar het gaat over meer transparantie in de bekostiging, meer samenwerking tussen universiteiten en profilering.

Maar als de minister het advies van de commissie Van Rijn met betrekking tot een budgetneutrale herverdeling opvolgt, dan wordt Tilburg University onevenredig hard getroffen met een korting van vele miljoenen. Dat gaat ons direct raken in het onderwijs en onderzoek terwijl de werkdruk al bijzonder hoog is. Extra middelen zijn daarom dringend nodig om de negatieve effecten op te vangen.'