woman with camera

Reizen naar christelijk Palestijns gebied als responsible tourism en pelgrimage

Published: 05 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 08 juni 2020

In weerwil van secularisatie, neemt pelgrimage de laatste decennia een hoge vlucht, zoals ook naar het land van de Bijbel. Bij dit religieus gemotiveerd toerisme werd de Palestijnse christelijke bevolking tot voor kort omzeild. Om die reden deden christelijke Palestijnen onder het motto ‘Kom en zie’ in 2009 een door de Wereldraad van Kerken gesteunde oproep aan geloofsgenoten om naar hun land te blijven pelgrimeren en dat te doen met een christelijke boodschap ‘van vrede, liefde en verzoening’. Met hun reizen konden de pelgrims ook de plaatselijke economie versterken. Gied Ten Berge, die op 12 juni promoveert, laat zien hoe een christelijk fenomeen als ‘Kom en zie’ past binnen bredere ontwikkelingen van ‘pelgrimeren met een missie’, maar ook van 'responsible tourism'.

De oproep toont aan dat toerisme naar de Palestijnse gebieden past in de traditie van pelgrimage om met mensen in contact te komen, om naar hen te luisteren en van hen te leren. De zoektocht naar de ‘Ander’ staat centraal, in plaats van naar de ‘Ik’. 
Door bezoek aan Palestijnse steden als Bethlehem en Nazareth wordt respect betoond aan alle drie de godsdiensten die in het gebied worden aangehangen. De gemotiveerde toeristen stellen zo hun oude waarden en ideeën op de proef zodat deze plaats kunnen maken voor nieuwe in een proces van een ‘rite of passage’. Deze filosofie is ook van toepassing op nieuwe vormen van ‘responsible tourism’ dat oog heeft voor leefomstandigheden van de lokale bevolking. Ten Berge belicht varianten van reizen naar ‘het Land’ aan de hand van theorieën uit de culturele en sociale wetenschappen en van recente ‘pelgrimsstudies’.

Het tweede deel van de studie  spitst zich toe op de historische en theologische gelaagdheid van het fenomeen pelgrimage.  Er is gespeurd naar verschillende motieven van het christelijke pelgrimeren vanaf het ontstaan van het christendom en hoe die vandaag doorwerken in nieuwe vormen van pelgrimeren naar Israël en Palestina.  Aan het slot evalueert Ten Berge aanzetten voor een vernieuwde pelgrimstheologie.

Gied ten Berge (1948) voltooide in 1973 in Leiden zijn studie Westerse Sociologie. Hij vervulde van 1977 tot 2008 diverse functies binnen het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi Nederland.

Meer Informatie
Gied ten Berge promoveert op 12 juni om 13:30 uur. In verband met de corona-maatregelen zal de verdediging geschieden vanuit de dependance van de School of Catholic Theology van de Tilburg University in Utrecht. Dit gebeurt vanuit een kleine studio via een beeldscherm. 
Daarbij kan helaas geen publiek bij aanwezig zijn, maar de verdediging kan via een live-stream gevolgd: tiu.nu/live

Het proefschrift is getiteld: “Het Palestijnse ‘Kom en zie’-initiatief in cultuurwetenschappelijk en historisch-theologisch perspectief”. Promotoren : Prof. Dr. Paul van Geest en Prof. Dr. Paul Post.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met giedtenberge@gmail.com

Kijk hier voor het aanvragen van recensie-exemplaren.