News and events Tilburg University

Seksualiteit in het verpleeghuis: hoe doorbreek je het taboe?

Published: 24 september 2019 Laatst bijgewerkt: 06 november 2019

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke aspecten in het leven, ongeacht leeftijd. Maar bij verpleeghuisbewoners met dementie maakt de omgeving van het verpleeghuis het beleven van intimiteit en seksualiteit ingewikkeld. Seksualiteit blijkt een lastig te bespreken onderwerp. Wat zijn de taboes, hoe ga je daar als zorgprofessional of mantelzorger mee om, en zijn er oplossingen te bedenken? Die vragen staan 1 oktober centraal op de Inspiratiedag Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.? van Tilburg University (Tranzo, Academische Werkplaats Ouderen) in een unieke samenwerking met Fontys Pulsed (hbo) en het Summa College Eindhoven (mbo).

Ruim 100 zorgprofessionals en (zorg)studenten gaan samen aan de slag om concrete, creatieve en taboedoorbrekende oplossingen te bedenken, om beter in te spelen op de wensen en behoeften van bewoners (en hun partners) op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Het onderwerp lijkt enorm te leven onder zorgprofessionals, getuige de grote animo voor de Inspiratiedag.

Unieke samenwerking

Tijdens deze zogenaamde hackathon vindt in acht uur een praktische uitwerking plaats van het wetenschappelijk onderzoek naar intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis bij mensen met dementie. Dr. Tineke Roelofs promoveerde een jaar geleden op deze thematiek aan Tilburg University. Door het organiseren van deze dag maken zorgprofessionals (80), hbo- en mbo-studenten (40) op basis van onderzoek een mooie vertaling van wetenschap naar praktijk. Een dergelijke samenwerking tussen universiteit, zorgprofessionals, hbo en mbo is zelden vertoond en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw/VWS.

Expositie van de resultaten

De dag eindigt met een expositie van de innovatieve oplossingen en creatieve ideeën. Deze presentatie is vanaf 16:00 uur vrij toegankelijk en wordt afgesloten met de verkiezing van het beste idee van de dag.

NOOT VOOR DE PERS

Persvertegenwoordigers die bij de hackathon en expositie aanwezig willen zijn, gelieve zich aan te melden bij Marjolein Dankers, Tranzo Tilburg University, E-mail: M.H.E.T.Dankers@tilburguniversity.edu of telefonisch 013-466 3737 (bgg 466 2969).

De Inspiratiedag en expositie Seksualiteit in het verpleeghuis: hoezo n.v.t.? vindt plaats op dinsdag 1 oktober in het Ontdekstation 013 te Tilburg, Spoorzone Hal 79, Burg. Brokxlaan 20, 5041 SB Tilburg. https://www.ontdekstation013.nl/. Aanvang 09.00 uur. Expositie (vrije toegang) en borrel vanaf 16.00 uur.