News and events Tilburg University

Smart cities zouden menselijk potentieel beter kunnen benutten

Gepubliceerd: 26 november 2019 Laatst bijgewerkt: 15 april 2020

Smart cities maken gebruik van de nieuwste technologieën om hun dienstverlening te verbeteren en infrastructuur te innoveren. Om steden echt slim te laten worden, zouden ze echter meer gebruik kunnen maken van hun ‘stedelijke schakelaars’: mensen die de lokale omstandigheden goed begrijpen en gemeenschappen in beweging kunnen brengen. Dat is een van de conclusies van het internationale onderzoeksproject Smart Urban Intermediaries, dat geleid is door Merlijn van Hulst van Tilburg Law School.

De ‘smart cities’ beweging is gericht op de inzet van technologie om complexe problemen aan te pakken in stedelijke wijken. Beleid en financiering richten zich voornamelijk op zaken als verkeersbewegingen, luchtkwaliteit, sociale voorzieningen en publieke participatie binnen complexe systemen waar snelle en geruisloze afstemming tussen vraag en aanbod gewenst is. Met behulp van de nieuwste (data)-technologie en artificiële intelligentie worden data uit verschillende bronnen bijeengebracht ten behoeve van verschillende belangen en diensten. Dit is echter niet genoeg om de uitdagingen aan te gaan waarvoor veel stedelijke wijken zich geplaatst zien.    

Smart Urban Intermediairies

smart urban intermediaries sign

Het pas afgeronde Smart Urban Intermediairies onderzoek in vier Noord-Europese steden (Birmingham, Glasgow, Copenhagen en Amsterdam) laat de belangrijke rol zien van ‘socially smart’ individuen in het verbeteren van het leven van wijkbewoners. Deze ‘smart urban intermediaries’ (SUIs) – vrij vertaald ‘slimme stedelijke schakelaars’ - werken met gemeenschappen om ‘win-win’ situaties tot stand te brengen en problemen aan te pakken waar overheden en marktpartijen vaak moeite mee hebben. 

Het onderzoeksteam werkte twee jaar samen met 40 SUIs; ze onderzochten hun werkpraktijken en hun motivatie, en dat wat hun werk bevordert en belemmert. In vele opzichten zijn SUIs verschillend, zowel als het gaat om hun motieven als hun aanpak van bepaalde problemen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke overeenkomsten. Het project vergeleek de ervaringen in vergelijkbare wijken en stuitte op opmerkelijke overlap tussen de manier waarop SUIs te werk gaan.

Voorbij institutionele kokers

SUIs zijn zeer gedreven om het leven van hun buren te verbeteren en sociale ongelijkheid te bestrijden. Zij onderhouden hun sociale relaties zorgvuldig en zetten ze in om ideeën, hulpbronnen en expertise te bundelen en zo projecten op te zetten. Dit werkt omdat ze vertrouwd en gerespecteerd worden. Zij investeren tijd en energie om een netwerk van relaties op te bouwen met mensen die advies, aanmoediging en praktische hulp bieden, vaak voor niets of voor zeer lage kosten. Door voorbij institutionele kokers te werken, kunnen SUIs innoveren. Maar ze worstelen soms ook om momentum te behouden, omdat hun hulpbronnen opdrogen, vrijwilligers waarmee ze werken iets anders gaan doen of ze zelf uitgeput raken.  

SUI taking people on a tour through his neigborhood in Copenhagen

Hoe, zo vroegen de onderzoekers zich af, kan deze vitale, maar verborgen rol van SUIs worden ondersteund? Beleidsmakers en financiers kunnen beter leren inzien wat het werk betekent voor de wijk. Zij zouden kunnen helpen door het werk te stutten van SUIs die in hun wijken worden gewaardeerd, maar moeite hebben om overeind te blijven. En tenslotte zouden zijn kunnen investeren in sector-overstijgende initiatieven, initiatieven die wat er al is op een lijn brengen en die verbinden.

Smart cities maken gebruik van de laatste technologie om diensten te verbeteren, maar hebben ook sociaal slimme schakelaars nodig die de lokale omstandigheden goed begrijpen en die lokale gemeenschappen in beweging kunnen brengen. Smart cities zouden dan ook  beter gebruik moeten maken van hun menselijk potentieel.

 

Lees hier de aanbevelingen van de onderzoekers

Lees hier het onderzoeksverslag ' Socially Smart Cities'