Fimme Jagersma about the Tilburg Educational Profile

‘Sociaal ondernemen is de toekomst’

Gepubliceerd: 28 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2019

‘Wij geloven dat een duurzame en eerlijke wereld voor iedereen begint bij jezelf. Wij geloven in empathie, lef en ondernemerschap. Daarom investeren wij in ondernemende en verantwoorde leiders.’ Ziehier de eerste zinnen van de mission statement van de studentenvereniging Enactus. Mooie woorden, die heel goed aansluiten bij wat Tilburg University graag wil meegeven aan haar studenten. Hoog tijd dus om eens in gesprek te gaan met Fimme Jagersma, de voorzitter van Enactus Tilburg.

Fimme is student IBA en sinds dit collegejaar voorzitter van Enactus. Enactus staat voor Entrepreneurial Action for Others creates a better world for Us All. ‘Fimme licht dit toe: ‘Het is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, hoger onderwijs en bedrijfsleven. We zitten in 36 landen. In Nederland zijn er 14 studententeams actief. Binnen Enactus starten we sociale ondernemingen op, die aansluiten bij een of meerdere Sustainable Development Goals.[1] Een projectteam bestaande uit studenten doorlopen gedurende een jaar alle fasen die nodig zijn om een sociale onderneming op te starten en levensvatbaar te maken: van brainstorm naar planvorming naar uitvoering. Zij worden bijgestaan door academische adviseurs en alumni adviseurs. Na een jaar is het de bedoeling dat de sociale onderneming op eigen benen kan staan. De studenten uit het projectteam gaan dan als sociaal ondernemers verder met het bedrijf dat niet alleen winstgevend moet zijn, maar ook sociale impact moet maken.’

Sociaal ondernemen

Zelf was Fimme voordat hij voorzitter werd projectleider van het project ‘Save a bike’. In deze onderneming worden oude, verlaten fietsen door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer opgeknapt, van een frisse blauwe kleur voorzien en voor een zachte prijs verkocht aan studenten. De fietsen krijgen ze onder meer van de gemeente Tilburg die deze verlaten fietsen van tijd tot tijd van de straat plukken. Dankzij de fietswerkplaats doen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkervaring op.

Voor Fimme past een lidmaatschap bij Enactus naadloos bij zijn persoonlijke ambities. ‘Ik heb altijd al ondernemer willen worden. De laatste tijd ben ik me er steeds meer van bewust geworden dat sociaal ondernemerschap de standaard zal worden. Het gaat niet alleen om je eigen gewin, het gaat er ook om dat je van betekenis kan zijn voor de samenleving.’ Na zijn bachelor IBA gaat hij de master Strategic Management volgen, met als mastertrack – niet verwonderlijk - ‘Entrepreneurship’.

Persoonlijke ontwikkeling

Er zijn heel veel raakvlakken tussen Enactus en dat wat Tilburg University met het Tilburgse onderwijsprofiel voor ogen heeft. Beiden zijn van mening dat de studenten de leiders van de toekomst zijn en dat ze daar op een verantwoorde manier mee om moeten gaan, met oog voor de wereld om ons heen. Fimme juicht het toe dat de universiteit die rol ook actief pakt.  ‘Als studenten hier komen studeren hebben ze vaak nog geen idee wat ze willen en hoe hun toekomst eruitziet. Het is heel goed dat de universiteit hen begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling en in het bewustwordingsproces welke rol ze in de samenleving kunnen spelen. Maar zitten studenten zelf hier wel op te wachten? Is deze maatschappelijke betrokkenheid toch niet meer iets voor de happy few? Fimme ontkent dat stellig. Natuurlijk zijn er studenten die kiezen voor het grote geld, maar hij is ervan overtuigd dat er veel studenten zijn die wel degelijk nadenken welke rol van betekenis ze kunnen spelen in de samenleving. ‘Studenten hebben het voorrecht om op een van de beste universiteit van Nederland te studeren. Als je die kans krijgt, dan heb je veel mogelijkheden om iets terug te geven aan de maatschappij. Geld verdienen hoort erbij, maar je kunt ook iets terugdoen.’

Hoe krijg je studenten zo ver dat ze hier bewust van worden en ernaar gaan handelen? Fimme onderstreept in dat verband het belang van studie- en studentenverenigingen voor studenten. Zijn tip voor studenten: ‘Wordt lid van een vereniging. Een vereniging brengt veel van waar het Tilburgse onderwijsprofiel voor staat in de praktijk. Je leert belangrijke vaardigheden als pitchen, samenwerken, discussiëren, organiseren, contacten leggen met bedrijven. Veel verenigingen hebben goede-doelen-projecten en zo kom je in contact met mensen waar je normaliter als student niet mee in contact komt, en die wel wat hulp kunnen gebruiken.’

Samen optrekken

Enactus Tilburg en Tilburg University kunnen elkaar hierin versterken. Ze hebben immers een gemeenschappelijk doel: studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot ondernemende en verantwoorde leiders. Fimme schets een ideaalbeeld: de Enactus projecten – dus de sociale ondernemingen die studenten oprichten – zouden onderdeel moeten gaan uitmaken van het onderwijs. Studenten krijgen tijdens hun studie veel theorie over het functioneren van ondernemingen. Door deze theorie te koppelen aan de praktijk van het zelf opstarten van een sociale onderneming, draag je meteen bij aan de bewustwording onder studenten over het belang en de maatschappelijke betekenis van sociale ondernemingen.

Waarvan acte!

Annemeike Tan

 

Meer informatie over Enactus Tilburg en hun projecten is te vinden op de Enactus website.

[1] Tilburg University maakt ook werk van de Sustainable Development Goals

Fimme Jagersma about the Tilburg Educational Profile