News and events Tilburg University

Tijdelijke huisvesting studenten in Prisma-gebouw

Gepubliceerd: 13 augustus 2019 Laatst bijgewerkt: 03 september 2019

In het academisch jaar 2019-2020 verwacht Tilburg University wederom groei van het aantal studenten conform het Strategisch Plan van de universiteit. Hoewel het precieze aantal studenten nog niet duidelijk is, neemt ook de groei onder de internationale degree en exchange studenten toe, die moeilijker een kamer vinden. Daarentegen blijft het aanbod van huisvesting voor studenten in Tilburg achter bij de toenemende vraag. Op 13 augustus heeft Tilburg University daarom met vastgoedbeheerder Camelot Europe een overeenkomst bereikt om het Prisma-gebouw voor studentenbewoning op te leveren.

De universiteit vervult een faciliterende rol voor huisvesgting van deze studenten. In samenwerking met partners in de stad is eerder de woningcapaciteit uitgebreid met onder andere Talent Square en de CobbenCampus. Het afgelopen jaar is intensief gezocht naar aanvullende mogelijkheden in de stad, maar deze bieden geen soelaas op korte termijn.

Van 22 augustus tot half september zal de verbouwing van het Prisma-gebouw plaatsvinden. Prisma zal het aanstaande academisch jaar onderdak bieden aan 89 internationale studenten.

In principe is het de eigen verantwoordelijkheid van de studenten om een kamer te zoeken en de universiteit wijst hen hier tijdens de werving al op. Maar zij biedt waar mogelijk de helpende hand, ook in de vorm van tijdelijke huisvesting. Er zijn daarom tijdelijke plekken in hostels, hotels en bungalows op vakantieparken mogelijk gemaakt.