News and events Tilburg University

Tilburg University brengt in opdracht van Brainport Development ecosystemen in kaart

Gepubliceerd: 21 juli 2020 Laatst bijgewerkt: 21 juli 2020

Hoe wetenschap en praktijk elkaar versterken

Jacob Derks, als promovendus verbonden aan het departement Management bij TiSEM, heeft in opdracht van Brainport Development uit Eindhoven onderzocht hoe Brainport het ecosysteem rondom Medische Technologie (MedTech) kan verbeteren. Een kolfje naar de hand van Jacob, die onderzoek doet naar het ontwikkelen en verbeteren van innovatievaardigheden voor bedrijven. En een mooi voorbeeld hoe de wetenschappelijke expertise binnen Tilburg University direct gekoppeld kan worden aan een concrete vraag uit de praktijk. Drie vragen aan Jacob.

Hoe kwam Brainport bij jou terecht?

Brainport had al contacten met het MT van het Departement Management, omdat studenten afstudeeropdrachten verrichtten voor Brainport. Ook op MT-niveau van de faculteit zijn er contacten met Brainport. Maar dit is de eerste keer dat Brainport met een verzoek kwam voor een toegepast onderzoek. Ik zelf ben vervolgens benaderd omdat het goed in mijn straatje past. Niet alleen wat betreft expertise, maar ook wat betreft mijn persoonlijke overtuiging. Naar mijn mening moet wetenschappelijk onderzoek gevoed worden door praktijkervaringen uit het bedrijfsleven, en het bedrijfsleven moet ondersteund worden door degelijk wetenschappelijk onderzoek. Ik probeer de resultaten van mijn onderzoek daarom altijd naar praktische inzichten te vertalen.

Wat heb je onderzocht?

Brainport is naast een regio ook een ecosysteem van honderden organisaties, zoals bedrijven en kennisinstellingen. Dat wil zeggen dat de organisaties in dit ecosysteem op een bijzondere manier samenwerken binnen diverse vakgebieden. Ik heb onderzocht hoe het ecosysteem versterkt kan worden in het vakgebied Medische Technologie (MedTech). Ik heb dit ecosysteem in kaart gebracht, vergeleken met ecosystemen elders, en aanbevelingen gedaan voor verbetering. Brainport was erg tevreden over het onderzoek. Tilburg University kijkt op dit moment samen met Brainport Development naar de mogelijkheden om de samenwerking te vervolgen, op te schalen en te borgen in een structureler samenwerkingsverband zodat we elkaar blijven versterken.

Wat is het belang van dit soort samenwerkingsverbanden voor Tilburg University?

Ik denk dat dergelijk toegepast onderzoek dat de universiteit voor en in samenwerking met een andere organisatie doet, erg interessant is voor Tilburg University. Op faculteits- en universiteitsniveau is dergelijk onderzoek relevant, omdat het impactvol onderzoek betreft. Het draag bij aan de missie ‘Understanding society’. Voor medewerkers is het interessant omdat zij zo hun netwerk kunnen verbreden en verdiepen en omdat het nieuwe aanleidingen biedt voor wetenschappelijke publicaties. Ook voor studenten is het interessant omdat er in het kader van een dergelijke samenwerking tussen twee organisaties ook legio mogelijkheden ontstaan voor scriptie- en stageopdrachten. Met andere woorden: voor iedereen is het een win-winsituatie!