News and events Tilburg University

TiSEM en Asset sluiten recruitmentovereenkomst met Philips

Gepubliceerd: 29 april 2019 Laatst bijgewerkt: 29 oktober 2019

Philips gaat, met ingang van het academisch jaar 2019-2020, voor een periode van drie jaar een partnership aan met TiSEM en Asset. Dankzij deze samenwerking ontstaat er een duurzame en efficiënte samenwerking tussen Philips en alle partijen binnen TiSEM en Asset die zich met arbeidsmarktvoorbereiding bezighouden. TiSEM hecht er grote waarde aan om de banden met het bedrijfsleven te intensiveren en formaliseren.

TiSEM en Asset sluiten recruitmentovereenkomst met Philips

Overeengekomen is dat Philips deelneemt aan de carrièregerichte activiteiten zoals bijvoorbeeld de “Talent in the 21st Century” Round Table binnen de opleidingen MSc Marketing Management en de MSc Marketing Analytics - opgezet in samenwerking met Professor of Practice Ronald de Jong, Chief Human Resource Officer bij Philips- en de Leadership en Career Development Week binnen de MSc Supply Chain Management.

Daarnaast krijgt Philips een bedrijfsprofiel op Tilburg University Career Portal. Ook zal Philips deelnemen aan de Marketing Career Day en Supply Chain Days die Asset organiseert en krijgt het een bedrijfsprofiel bij Asset | Marketing, Asset | Strategy & Logistics en Asset | SBIT, met de mogelijkheid om vacatures te plaatsen.

Het is de eerste keer dat TiSEM een structurele samenwerking afsluit met een bedrijf in de vorm van een recruitment partnership.

"Het creëren van carrièremogelijkheden voor de studenten van TiSEM door de samenwerking tussen Asset, Career Services, Tilburg University en Philips geeft een goed gevoel. We zijn er trots op dat we Philips als partner hebben en kijken uit naar onze langdurige samenwerking.” - Lasse Blazejewski, Chairman Asset

“We hechten waarde aan een goede samenwerking met onze partners en deze recruitment partnership maakt deze samenwerking duurzamer en efficiënter. Daarnaast zijn we er trots op samen te kunnen werken met Tilburg University en haar studenten.” - Stefanie Ronde-Guffroy, Philips

“Arbeidsmarktoriëntatie is een speerpunt van veel van onze bachelor- en masteropleidingen. Het is een prachtig resultaat dat we nu nauwer met een vooraanstaand bedrijf als Philips op kunnen gaan trekken op dit gebied.” - Jeroen Kuilman, Vice-Dean of Education TiSEM