Nieuws en agenda

Verklaring College van Bestuur inzake vermoedens financiële onregelmatigheden


Op zaterdag 18 februari om 14:00 heeft Argos op Radio 1 in hun wekelijks radioprogramma onthullingen gedaan over vermoedens van financiële onregelmatigheden aan Tilburg University. Het betreft hierbij zaken die in verband staan met het mogelijk ondoelmatig en onrechtmatig gebruik van promotiegelden door een voormalig lid van de wetenschappelijke staf. De voorzitter van het College van Bestuur Koen Becking heeft daarover in de uitzending het woord gevoerd.

De leiding van Tilburg University heeft deze onregelmatigheden anderhalf jaar geleden zelf ontdekt en sindsdien grondig intern en extern onderzoek laten verrichten naar de gang van zaken, waarbij gekeken is naar zowel de financiële achtergronden alsmede zaken rond wetenschappelijke integriteit. Het financiële onderzoek heeft ertoe geleid dat de universiteit 15 april 2016 aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie. Onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit heeft eind 2016 een rapport opgeleverd dat is opgesteld door een externe ad-hoc commissie van deskundigen.

Bij het handelen rond deze casus heeft de leiding van Tilburg University het principe gevolgd dat de privacy van betrokken personen voorop moet staan vanuit de overweging van goed werkgeverschap. Om die reden heeft de universiteit tot nu toe afgezien van het openbaar maken van details over deze zaak. Deze handelwijze is mede gebaseerd op de wens om zodoende het justitieel onderzoek niet te beïnvloeden.

Als College van Bestuur betreuren we hij het zeer dat onze universiteit door een dergelijke zaak getroffen wordt. Wij zullen er van onze kant alles aan doen om deze zaak correct af te handelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, 06 19678521.

Met hoogachting,

Koen Becking (Voorzitter)

Emile Aarts (Rector Magnificus)