Nieuws en agenda

De toekomst van het Economieonderwijs

Video oratie Lans Bovenberg: Economieonderwijs in balans


Op 15 december hield Lans Bovenberg zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel ‘Vernieuwing van Economieonderwijs’. Zijn stelling: het mensbeeld in het economieondewijs moet veranderen: minder rationeel, meer relationeel.

Op deze site over de toekomst van het economieonderwijs brengen we enkele Tilburgse bijdragen bijeen.

 • Lans Bovenberg: Onderwijsvernieuwing nodig om betere economen te krijgen Lans Bovenberg: Onderwijsvernieuwing nodig om betere economen te krijgen
  Mensbeeld in de economie: minder rationeel, meer relationeel
  YOUTUBE - "Economie is een geweldig leuk vak, ik geniet er enorm van", zegt Lans Bovenberg, hoogleraar Economie aan Tilburg University. Maar er moet wel wat veranderen, op middelbare scholen en universiteiten opdat we uiteindelijk betere economen krijgen. Lees meer

 • Eric van Damme: Mensen doen de verkeerde dingen om gelukkig te worden Eric van Damme: Mensen doen de verkeerde dingen om gelukkig te worden
  Over geluk, liefde en economische wetenschap
  YOUTUBE - Economie gaat over wat willen mensen en over schaarste. Anders gezegd: over hoe we de mensen zo goed mogelijk ten dienste kunnen zijn over wat ze willen. Daar komen liefde en geluk bij kijken. Geluk is dan wat mensen willen en liefde is van belang om gelukkig te zijn. Maar liefde is schaars, wellicht het meest schaars van alles stelt Eric van Damme, hoogleraar Economie aan Tilburg University. Lees meer

 • Economieonderwijs in balans: je geld én je leven Economieonderwijs in balans: je geld én je leven
  Inaugurele rede van Lans Bovenberg in Week van Economieonderwijs

  PERSBERICHT 12 dec. 2016 - Het economieonderwijs van de toekomst helpt scholieren hun leven beter te besturen door hen inzicht te geven in de principes van kiezen en samenwerken. Een meer relationeel mensbeeld sluit dichter aan bij de belevingswereld van scholieren. Lees meer

 • Economieonderwijs vereist andere prioriteiten Economieonderwijs vereist andere prioriteiten
  Economieonderwijs moet beter door meer aandacht voor identificatie van beleidseffecten, marktarchitectuur, gedragseconomie vroeg in het curriculum, geschiedenis van het economisch denken en economische geschiedenis. Dit alles kan in de plaats komen van een deel van de bedrijfseconomie, wiskunde en economische theorie, zo stellen David Hollanders (TiSEM) en Sander Onderstal (UvA). Lees meer

 • Economie is emoties en relaties Economie is emoties en relaties
  Interview op www.trouw.nl: Economieles moet niet alleen over cijfers, vraag en aanbod gaan, maar ook over relaties. Econoom Lans Bovenberg schrijft nieuw lesmateriaal voor havo/vwo, inclusief sociale en emotionele kanten van de economie. Lees meer

 • Oproep voor ander economie-onderwijs Oproep voor ander economie-onderwijs
  16 hoogleraren economie – waaronder milieueconoom Aart de Zeeuw (TiSEM) – willen meer diversiteit in het economie-onderwijs. De manier waarop Westerse economen nu nog worden opgeleid is te eenzijdig. Alternatieve theorieën, die niet tot de mainstream behoren moeten meer aandacht krijgen en niet langer voetstoots uit het curriculum worden geschrapt. Lees meer