News and events Tilburg University

Werkloosheid VS voedt links populisme, immigrantenstroom voedt rechts populisme

Gepubliceerd: 27 juni 2019 Laatst bijgewerkt: 16 juli 2019

Het laatste decennium maakt het populisme in veel westerse democratieën een grote opmars. Dit heeft geleid tot de opkomst van radicale en populistische politici. Shuai Chen onderzocht in zijn promotieonderzoek welke invloed de werkloosheid tijdens de Grote Recessie en de grote toestroom van illegale immigranten in de VS heeft gehad op de groei van het populisme. Hij laat zien dat er een verschil is tussen populisme dat door economische factoren wordt veroorzaakt en populisme dat door culturele factoren wordt veroorzaakt.

Stemgedrag

Chen maakte voor zijn onderzoek gebruik van twee quasi-natuurlijke experimenten in de Verenigde Staten, namelijk de Grote Recessie en de immigratiecrisis van 2014. Hij onderzocht in hoeverre recente werkloosheid en de stroom van illegale immigranten leiden tot steun voor populisme en invloed hebben op het stemgedrag bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Hij ontdekte dat wie tijdens de Grote Recessie werkloos is geraakt, meer geneigd was om Bernie Sanders te steunen, representant van het linkse populisme. Cohorten die al voor de Grote Recessie werkloos waren, waren meer geneigd om te stemmen op Clinton, de vertegenwoordigster van centrum-links.

Onder de bevolking die in regio’s woonden die het meest te maken hadden met de toegenomen stroom illegale immigranten ontwikkelde zich een anti-immigrantenhouding. Deze groep was meer geneigd te stemmen op de rechts-populistische Trump.

Methodologie

Chen gebruikt longitudinale data en het verschil tussen groepen (recent werklozen versus anderen; de groep die met een sterke toename van illegale immigranten te maken heeft versus anderen) in de verandering over de tijd (difference in differences) om de effecten te identificeren.

Impact

Er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen links en rechts populisme en de verschillende causale verbanden die daaraan ten grondslag liggen. Een beter begrip van wat populisme voedt helpt beleidsmakers die de impact hiervan willen beheersen.

Shuai Chen (1987) studeerde Economic Statistics aan de Xiamen University in China en Mathematical Statistics aan de Purdue University in de VS. Vervolgens voltooide hij aan Tilburg University de Research Master Economics en startte daarna met het PhD onderzoek. Momenteel is hij onderzoeker bij LISER (Luxembourg Institute for Socio-Economic Research). Het onderhavige proefschrift bevat drie deelstudies. De hier behandelde studie is getiteld: Unemployment, Immigration, and Populism: Evidence from two Quasi-Natural Experiments in the US. De andere twee studies gaan over welzijn en stabiliteit in homoseksuele relaties en homohuwelijk (Are Same-Sex Relationships Different en Same-Sex Marriage Legalization and Partnership Stability).

Noot voor de pers

Shuai Chen promoveert op maandag 1 juli om 16.00 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: Marriage, Minorities, and Mass Movements. Promotores: prof. dr. ir. Jan van Ours (Erasmus University Rotterdam) en prof. dr. Arthur van Soest (Tilburg School of Economics and Management). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shuai Chen via shuaics2003@gmail.com of Arthur van Soest, A.H.O.vanSoest@tilburguniversity.edu / tel. 013 4662028. Recensie-exemplaren van het proefschrift kunt u aanvragen via persvoorlichters@tilburguniversity.edu.