News and events Tilburg University

Wijzigingen in aanschaf en prijzen van sportabonnementen

Gepubliceerd: 23 januari 2020 Laatst bijgewerkt: 23 januari 2020

Op voordracht van het College van Bestuur is in de Universiteitsraad van 4 juli 2019 besloten dat de aanschaf en de prijzen van de sportabonnementen per 1 september 2019 wijzigen.

De wijzigingen komen voort uit twee ontwikkelingen.

  • Allereerst heeft het VSNU rapport genaamd ‘Publiek-private activiteiten in het WO’ aanleiding gegeven om de aangeboden sportfaciliteiten, die deels worden gefinancierd uit publieke middelen, te evalueren. De regels voor het inzetten van deze middelen staan het exploiteren van gesubsidieerde sportfaciliteiten toe voor studenten en medewerkers. Overige groepen zullen een marktconform tarief moeten betalen.
  • Daarnaast wordt er druk ervaren op de sportfaciliteiten. Door de recente groei van Tilburg University en de verwachte groei het komende academisch jaar, is er kritisch gekeken naar het toelaten van sporters anders dan studenten en medewerkers van Tilburg University, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool.

Als gevolg van bovenstaand besluit zullen per 1 september 2019 de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • 5 HAVO en 5/6 VWO leerlingen van de middelbare scholen in Tilburg mogen een sportabonnement kopen voor het maximale tarief.
  • Medewerkers van onze onderwijspartners (JL Rendierhof, 2College Jozefmavo, Beatrix College, De Rooi Pannen en Theresialyceum) mogen een sportabonnement kopen voor het maximale tarief.
  • Studenten van HBO instellingen, anders dan Fontys en Avans, mogen een sportabonnement kopen voor het maximale tarief.
  • De “vriend-van-abonnementen” komen te vervallen (individuele uitzonderingen voor spelers met een belangrijke positie binnen een team van een studentensportvereniging blijven mogelijk, hier komt een speciale procedure voor).
  • Alumni mogen nog maar tot en met het 5e jaar na afstuderen een sportabonnement kopen, het eerste jaar na afstuderen mogen zij sporten voor het studententarief, vanaf het 2e jaar na afstuderen betalen zij het maximale tarief.
  • Dagkaarten worden alleen nog maar verkocht aan mensen met sportrecht. 
    (studenten Tilburg University, Fontys en Avans, medewerkers Tilburg University, Fontys, Avans en onze onderwijspartners, gepensioneerde medewerkers Tilburg University, studenten Nederlandse universiteiten, middelbare scholieren in Tilburg, en Alumni (tot en met het 5e jaar na afstuderen) Tilburg University, Fontys en Avans)

Lopende abonnementen blijven geldig tot de einddatum.