woman with camera

Betrokkenheid van partner tijdens zwangerschap vermindert depressieve klachten bij zwangere vrouwen

Published: 05 oktober 2020 Laatst bijgewerkt: 05 oktober 2020

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte treden bij vrouwen belangrijke lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen op. Zij kunnen dan depressie, angst en/of stressklachten ontwikkelen. Deze klachten komen bij 1 op de 5 vrouwen voor. Betrokkenheid van de partner en mindfulness kunnen daartegen helpen, aldus Myrthe Boekhorst in haar proefschrift dat ze op 9 oktober verdedigt aan Tilburg University.

Distress

Myrthe Boekhorst onderzocht in het zogeheten HAPPY-onderzoek (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year) de mentale gezondheid van vrouwen aan het begin van het ouderschap, meer specifiek de risico- en beschermende factoren van psychische klachten. De vrouwen werden gevolgd tijdens de zwangerschap tot en met de peuterleeftijd van de kinderen en vulden op diverse meetmomenten (online) vragenlijsten in over depressieve klachten, stress, mindfulness en partnersteun. Belangrijke bevinding: de betrokkenheid van de partner kan een grote rol spelen in de mentale gezondheid van een vrouw tijdens de overgang naar het ouderschap en een beschermende factor zijn tegen depressieve klachten tijdens de zwangerschap.

Mindfulness nuttig

Bij een subgroep van 500 vrouwen onderzocht de promovenda de ‘opvoedingsbelasting’ tot 3 jaar na de bevalling met een zgn. Randomized Controlled Trial design. Vrouwen die een hoge opvoedingsbelasting rapporteerden werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Een groep kreeg een mindful ouderschapstraining aangeboden via internet, de andere was de controlegroep. Conclusie: vrouwen met bepaalde mindfulness-vaardigheden ervoeren minder opvoedingsbelasting 3 tot 4 jaar na de bevalling. Ook bleek dat de mindfulness training positief werkte op de mentale gezondheid  van moeders.

Minder hechting

In een ander project, samen met het Erasmus MC Rotterdam, volgde Boekhorst ook zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis tijdens de zwangerschap door middel van vragenlijsten. Hierbij werd het Happy cohort als controlegroep gebruikt (gezonde zwangeren). Daaruit bleek dat  vrouwen met een bipolaire stoornis vaker een minder goede hechting met hun kind rapporteerden in vergelijking met een gezonde controlegroep.

Myrthe Boekhorst (Weert, 1991) doorliep in Singapore de middelbare school (United World College of South East Asia), behaalde haar universitaire bachelor Community Psychology aan de University of Washington (Bothell, VS) en vervolgde haar studie in Leiden, waar ze in 2016 haar masterdiploma haalde (Clinical Child and Adolescent Studies). In 2017 startte ze met haar promotieonderzoek aan het Máxima MC Eindhoven, Tilburg University en Erasmus MC Rotterdam. Momenteel is ze postdoctoraal onderzoeker aan Tilburg University.

Noot voor de pers

Op vrijdag 9 oktober 2020 om 13.30 uur verdedigt Myrthe Boekhorst haar proefschrift getiteld ‘Maternal mental health in the transition to parenthood’ . De promotie is te volgen via deze livestream. Promotoren: prof. dr. Victor Pop (Dept. Medische en Klinische Psychologie, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) en prof. dr. Veerle Bergink (Dept. Psychiatry en Dept. Obstetrics, Gynecology & Reproductive Science, Icahn School of Medicine, Mount Sinai, NY, VS). Copromotor: dr. Annemerle Beerthuizen (Dept. Psychiatry en Dept. Medische Psychologie en Psychotherapie, Erasmus MC, Rotterdam). Voor meer informatie is Myrthe Boekhorst te bereiken via M.G.B.M.Boekhorst@tilburguniversity.edu; M: 06-44840715. Neem voor aanvraag van een recensie-exemplaar contact op met persvoorlichters@tilburguniversity.edu.