News and events Tilburg University

Belastinghervormingen essentieel voor arbeidsmarkt en pensioenen

Published: 04 april 2022 Laatst bijgewerkt: 04 april 2022

De komende jaren staan voor de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en het belastingstelsel --inclusief het toeslagenstelsel-- grote wijzigingen en herzieningen op de agenda. Het is van essentieel belang de symbiose tussen die drie beleidsdossiers te bezien, omdat de belastingheffing de randvoorwaarden schept voor al die dossiers. Dat stelt prof. mr. dr. Bastiaan Starink in de rede waarmee hij op 7 april 2022 de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting aanvaardt aan Tilburg University.

Fiscale onbalans

De kloof tussen vast werk en flexwerk in Nederland is één van de grootste ter wereld. De ongelijkheid op de arbeidsmarkt die dit met zich brengt en de hoge risico’s die vooral flexwerkers lopen, zijn mede het gevolg van een fiscale onbalans tussen werknemers en zzp’ers. Bovendien is door die onbalans ook het aantal zzp’ers, of in veel gevallen: pseudo-werknemers, de afgelopen decennia sterk toegenomen. Het evenwicht tussen vaste werknemers en flexwerkers zal moeten worden hersteld door diezelfde fiscaliteit die een belangrijke oorzaak vormt, aldus Bastiaan Starink.

Krapte arbeidsmarkt

De fiscaliteit kan daarnaast bijdragen aan de oplossing voor de naar verwachting structurele schaarste van arbeidsaanbod. Het gemiddeld aantal uren dat mensen per week werken moet omhoog en langer doorwerken moet verder worden gestimuleerd. Dat kan onder meer door de marginale belastingdruk - het percentage belasting dat iemand moet betalen over één extra euro inkomen - gericht te verlagen en het toeslagenstelsel zo te hervormen, dat het meer werken stimuleert in plaats van beperkt.

Witte vlek pensioenen

Een belangrijk openstaand punt van het nieuwe pensioenstelsel is het op een efficiënte en effectieve manier verkleinen van de ‘witte vlek’, ofwel het deel van de werknemers dat geen pensioen opbouwt. “Nederland is dat aan zijn stand verplicht,” zegt Starink. Afhankelijk van de definitie en het wel of niet meerekenen van zzp’ers, gaat dat om tussen de 10% en 25% van de beroepsbevolking. Volgens Starink zouden we ons daarvoor kunnen laten inspireren door de stelsels in Zweden en IJsland.

Omdat veel dossiers op het gebied van arbeidsmarkt, pensioen en belasting samenkomen in ons fiscaal stelsel, is het van groot belang om ze ook in samenhang te bestuderen en veranderen. Starink zal daar de komende jaren door middel van zijn onderzoek en onderwijs bijdragen aan leveren.

Prof. mr. dr. Bastiaan Starink (1980) is sinds 1 februari 2021 bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting aan Tilburg University en verbonden aan Netspar. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door PwC Nederland. Starink geeft leiding aan het CompetenceCentre for Pension Research, onderdeel van Tilburg Law School en het Fiscaal Instituut Tilburg. Naast zijn hoogleraarschap is hij Partner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV (PwC). Starink studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde hier in 2015 op het proefschrift ‘Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties’. Tevens is hij plaatsvervangend hoofdredacteur van PensioenMagazine en heeft hij diverse internationale en nationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Rede en symposium

Prof. mr. dr. Bastiaan Starink spreekt op donderdag 7 april om 16.15 uur in de aula van Tilburg University zijn inaugurele rede uit onder de titel Zorgen voor morgen: Een symbiose van arbeidsmarkt, pensioenen en belasting. De rede is ook te volgen per livestream.

Voorafgaand vindt de jaarlijkse PwC Pensioenlezing plaats, georganiseerd door het Competence Centre for Pension Research van Tilburg University. In deze 17e editie over Arbeidsmarkt, Pensioen en Belastingen staan hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen, em. hoogleraar Toekomstvoorzieningen Gerry Dietvorst en hoogleraar Belastingrecht Inge van Vijfeijken uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel en in het belastingstelsel.

Noot voor redacties

Neem voor meer informatie over de rede en interviewverzoeken contact op met Bastiaan Starink via b.starink@tilburguniversity.edu, of via persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993 / c.h.schouten@tilburuniversity.edu.