News and events Tilburg University

Boekpresentatie: Portraits of Injustice

Gepubliceerd: 16 september 2019 Laatst bijgewerkt: 16 september 2019

Om de impact van internationale misdaden op slachtoffers duidelijk te maken, publiceert het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University op 24 september het fotoboek 'Portraits of Injustice: Forced marriage and related sexual violence under the Khmer Rouge'. Daarin woorden worden twaalf slachtoffers van gedwongen huwelijken onder de Rode Khmer geportretteerd in woord en beeld. Het boek is een uitvloeisel van een groot multidisciplinair onderzoek naar de impact van herstelrecht zoals dat wordt verleend door internationale straf- en mensenrechtenhoven onder leiding van prof. mr. Rianne Letschert.

Het Rode Khmer regime onder leiding van Pol Pot was tussen 1975-1979 verantwoordelijk voor de moord op een kwart van de bevolking van Cambodja en maakte vele malen meer slachtoffers. Het dwong mannen en vrouwen al dan niet met (seksueel) geweld ook tot huwelijken en het verwekken van kinderen, om het leger van nieuwe aanwas te voorzien. Het fotoboek Portraits of Injustice vraagt aandacht voor deze relatief onbekende misdaad tegen de menselijkheid van de Rode Khmer, die pas onlangs werd erkend door het Cambodjatribunaal.

Onderzoeker Alina Balta reisde af naar twaalf vrouwelijke slachtoffers van die gedwongen huwelijken in Cambodja. Weer thuis stelde een fotoboek samen met hun portretten en levensverhalen. Het boek laat littekens zien die deze mensen nog altijd tekenen, zowel fysiek als mentaal, maar ook de veerkracht waarmee ze hun leven tijdens en na de onderdrukking hebben geleid. Door hun verhalen te delen, hopen ze meer erkenning te krijgen als slachtoffer van een misdadig regime.

De rol van verhalen is tevens een onderwerp in het wetenschappelijke onderzoek naar de werking van het internationale herstelrecht. In dit NWO-Vidi project (What’s law got to do with it?) komen naast slachtoffers uit Cambodja ook slachtoffers van internationale misdaden uit Congo, Cyprus en Guatemala aan bod.

Boekpresentatie

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom de lancering van het boek Portraits of Injustice bij te wonen en/of de samensteller van het boek te interviewen, dr. Alina Balta, en junior onderzoeker Marola Vaes, die een belangrijke rol speelde in de realisering van het boek. De lancering wordt ingeleid door projectleider en rector van Maastricht University prof. dr. Rianne Letschert. Dr. Philippe Peycam zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Hij is Cambodja-deskundige en directeur van het International Institute for Asian Studies van de Universiteit Leiden. Gespreksleider is Mijke de Waardt, senior onderzoeker bij INTERVICT.

  • Tijd:                    24 september 2019, 16.00 - 18.30 uur
  • Plaats:               Black Box, Esplanadegebouw, campus Tilburg University
  • Aanmelden:   via Alina Balta, a.d.balta@tilburguniversity.edu

Voor meer informatie, interviewverzoeken en fotomateriaal kunt u contact opnemen met Alina Balta MSc, tel. 013 – 466 4189, e-mail a.d.balta@tilburguniversity.edu.

Het boek Portraits of Injustice. Forced marriage and related sexual violence under the Khmer Rouge wordt gepubliceerd door Wolf Publishers.