News and events Tilburg University

Prof. dr. Conny Rijken gekozen als lid van Raad van Europa expertgroep mensenhandel

Gepubliceerd: 07 december 2020 Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2021

Het Comité van de Partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel heeft hoogleraar Conny Rijken van Tilburg Law School gekozen als lid van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA). Haar mandaat loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

GRETA is het onafhankelijk comité dat de implementatie van het mensenhandelverdrag van de Raad van Europa monitort. GRETA voert bezoeken uit en schrijft en publiceert landenverslagen waarin de wetgevende en andere maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van het verdrag worden geëvalueerd. Daarnaast publiceert GRETA regelmatig algemene rapporten over zijn activiteiten. GRETA komt drie keer per jaar bijeen in plenaire zittingen. GRETA-leden nemen deel vanuit hun individuele hoedanigheid en moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn. 

Als een van de 15 leden van GRETA zal Conny Rijken bijdragen aan het werk van GRETA met haar expertise op het gebied van victimologie, kennis van arbeidsuitbuiting, deskundigheid met betrekking tot mensenhandel en migratie en haar ervaring met werken in interdisciplinaire en internationale onderzoeksgroepen.

Conny Rijken (1969) is hoogleraar Mensenhandel en Globalisering bij Tilburg Law School sinds 2016. Zij richt zich in het bijzonder op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie. Rijken studeerde internationaal Recht aan de Universiteit van Utrecht en Tilburg University en promoveerde bij prof. dr. Ernst Hirsch Ballin en prof. dr. Cyrille Fijnaut op het thema mensenhandel. Ze breidde haar expertise uit naar onderzoeksgebieden als mondiale migratie, Europees strafrecht en in- en uitsluiting door migratie. Centraal in haar onderzoek staat aandacht voor en engagement met het individu. Ze doet onderzoek in interdisciplinaire en internationale teams, vaak onder haar leiding, waarmee verschillende gezichtspunten worden gecombineerd.

Lees ook de aankondiging van Raad van Europa

De Raad van Europa houdt toezicht op de uitvoering van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in de 47 lidstaten. Dit verdrag is gericht op de bescherming van de mensenrechten, de democratie, en de rechtsstaat.

 

Noot voor de pers