News and events Tilburg University

Expositie Alle Jongeren in Beeld geeft kijkje in wereld van jongerenwerkloosheid

Gepubliceerd: 03 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 28 oktober 2019

Alle Jongeren in Beeld, een expo voor en door jongeren, gaat over Tilburgse jongeren die marginaal participeren in de samenleving en buiten beeld zijn geraakt van instanties en hulpverleners. De expo verbeeldt het resultaat van het gelijknamige onderzoeksproject dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd aan Tilburg University. Met dit project zoekt de universiteit een innovatieve oplossingsrichting voor de vraag hoe deze groep weer een aangrijpingspunt kan krijgen in de maatschappij. De expo is op 9 oktober te bezichtigen in de Hall of Fame in Tilburg.

Alle Jongeren in Beeld richt zich op NEETS (Jongeren Not in Employment, Education,Training): jongeren die marginaal participeren in de samenleving en niet zelfredzaam zijn. Het onderzoek beoogt aan de hand van big data een ander licht op de bestaande praktijk te werpen. Aan de hand van de thema’s Preventie en Opsporing zijn datascience-technieken ingezet ten behoeve van vroege signalering van jongeren die buiten beeld dreigen te raken en het opsporen van jongeren die al buiten beeld zijn geraakt. De expo Alle Jongeren in Beeld geeft een indruk van de resultaten van het onderzoek én betrekt daarbij de verhalen van jongeren zelf.

Alle Jongeren in Beeld

Voor en door jongeren
De expo is bedoeld om jongeren, beleidsmakers, jongerenwerkers en onderzoekers een kijkje te geven in het veld waar ze zich in bevinden. De expo is door jongeren gemaakt en zal de abstracte wereld van data-onderzoek verbinden met de realiteit van hedendaagse Tilburgse jongeren. De bezoekers krijgen een kijkje in de wereld van jongerenwerkeloosheid vanuit de perspectief van de jongeren zelf. Ook krijgen de bezoekers advies en tips van de jongeren hoe jeugdwerkloosheid aangepakt kan worden vanuit hun eigen ervaringen. 

Informatie expositie
De expositie is op 9 oktober te bezichtigen in de cultuurfabriek Hall of Fame in Tilburg (in de Spoorzone achter Centraal station Tilburg). Voorafgaand aan de opening is er van 13.30 – 17.00 uur een programma waar diverse sprekers aan het woord komen die het project en de thematiek toelichten. De voertaal is Engels.  Ga naar de website voor meer informatie en aanmelding.

NOOT VOOR DE PERS

Informatie over het programma is hier te vinden. U bent uitgenodigd om bij de expo aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via de mail: impact@tilburguniversity.edu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ásta Berglind W. Verheul via a.b.w.verheul@tilburguniversity.edu  / tel: 06 38 95 84 46