News and events Tilburg University

Leerlingen Econasium doen het goed in het universitaire economische onderwijs

Gepubliceerd: 10 december 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

PERSBERICHT 10 december 2018 - Uit onderzoek blijkt dat de eerste lichting leerlingen die op het vwo het tweejarige Econasium met succes doorlopen hebben, na een jaar vaker in het tweede jaar van hun studie zitten dan vergelijkbare studenten die niet op het Econasium gezeten hebben. Het Econasium is dus een goede voorbereiding op een universitaire economiestudie.

Er zijn diverse analyses uitgevoerd om na te gaan of leerlingen die aan het Econasium hebben deelgenomen en die een economische studie zijn gaan volgen aan Tilburg University, beter doorstoomden naar het tweede jaar van hun studie dan andere, gelijkwaardige leerlingen die niet het Econasium hebben gevolgd. Het blijkt dat leerlingen die voldeden aan de eisen van het Econasium en daarom een Certificate of Economic Proficiency hebben ontvangen, inderdaad beter doorstroomden dan studenten met vergelijkbare karakteristieken zoals het gekozen vwo-profiel en het cijfer voor wiskunde op het vwo. De voorzichtige conclusie luidt dan ook dat het Econasium positief bijdraagt aan de doorstroom. Voorzichtig, want mogelijkheid bestaat immers dat Econasiumleerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn voor een universitaire economiestudie en dat die extra motivatie ook het gevolg kan zijn van andere factoren dan enkel het Econasiumprogramma.

Econasium
In 2014 zijn er dertien scholen gestart met het Econasium. Inmiddels staat de teller op 34 scholen, verspreid over Midden- en Zuid-Nederland. Het Econasium heeft als doel leerlingen een betere kans te geven om door te stromen naar het tweede jaar van hun universitaire opleiding. Het is bedoeld voor leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen. De leerlingen leren (empirisch) onderzoek te doen en passen dat toe in hun profielwerkstuk waarbij ze ondersteund worden door wetenschappers van de universiteit. Daarnaast bezoeken ze congressen en economische instellingen en nemen ze deel aan economische en bedrijfseconomische simulaties. Leerlingen die het Econasium met succes afgerond hebben, krijgen een aantal voordelen als ze kiezen voor een economiestudie aan Tilburg University.

Enkele oud-Econasiumleerlingen aan het woord:

 “Bij mijn studie Bedrijfseconomie hier op Tilburg University, heb ik veel aan het Econasium gehad. Anders dan mijn medestudenten had ik al veel ervaring met het werken met getallen en het opstellen van hypotheses. Daardoor had ik weinig moeite met het vak Inleiding Data-analyse. Ik herkende al veel van de stof. Daarnaast zijn wij met het Econasium op bezoek gegaan bij Willem II en bij De Nederlandsche Bank. Zo’n kijkje in de keuken heeft mij echt geholpen.”  - Lisa van Heel, studente Bedrijfseconomie

“Op het vwo volgde ik samen met mijn broer het Econasium en wij hebben toen ook samen ons profielwerkstuk geschreven. Een expert van Tilburg University heeft ons begeleid, en daar hebben we veel aan gehad. Zelf ben ik na het vwo Economie en Bedrijfseconomie aan Tilburg University gaan studeren. Dankzij de simulaties die we tijdens het Econonasium hebben gespeeld, heb ik een duidelijker beeld gekregen van de onderwerpen die ik hier nu bestudeer.”  - Luuk van de Ven, student Economie en Bedrijfseconomie

Note to editors