News and events Tilburg University

Dr. Mario Braakman benoemd tot bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie

Gepubliceerd: 10 oktober 2019 Laatst bijgewerkt: 05 november 2019

Tilburg University heeft dr. Mario Braakman met ingang van 1 oktober 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie voor een dag per week. Braakman zet zich al jaren in voor het cultuur-sensitiever maken van psychiatrische rapportages Pro Justitia en voor het verbeteren van psychiatrische zorg voor gedetineerden en TBS-gestelden met een migratie-achtergrond. Hij zal deze missie bij het departement Criminal Law van Tilburg Law School gaan onderbouwen met wetenschappelijk onderzoek. De leerstoel wordt gevestigd door de Stichting Koningsheide en financieel ondersteund door Pro Persona.

Binnen de Nederlandse strafrechtsketen lijkt sprake van oververtegenwoordiging van bepaalde etnische en culturele minderheden. In de forensische psychiatrie dienen zich tegen deze achtergrond fundamentele vragen aan, zoals hoe betrouwbaar gedragskundig onderzoek is van verdachten en daders met een migratie-achtergrond. Dat heeft consequenties voor de strafrechtspraktijk, onder meer omdat de beslissing over de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte in handen ligt van de rechter, mede op grond van forensisch psychiatrisch onderzoek. Ook bij strafrechtelijke sancties zoals TBS en (langdurige) gevangenisstraf, dienen zich uiteenlopende onderzoeksvraagstukken aan die verband houden met de culturele achtergrond van gedetineerden.

In het kader van de bijzondere leerstoel Transculturele Forensische Psychiatrie zal dr. Mario Braakman onderzoek uitvoeren met als doel de Pro Justitia rapportages bij onderzochten met een migratie-achtergrond te verbeteren. Ook richt hij zich op manieren om behandelingen binnen de TBS het cultuur-sensitiever te maken, waardoor deze behandelingen efficiënter worden en sneller succes hebben. Ten slotte zal hij onderzoeken hoe het psychologisch testinstrumentarium cross-cultureel valide gemaakt kan worden, evenals delictscenario’s en risicotaxaties binnen de forensische psychiatrie.

Prof. dr. Mario Braakman (geb. 1961) is psychiater, psychotherapeut en cultureel antropoloog. Hij studeerde geneeskunde en culturele antropologie aan de (toenmalige) Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij verrichte antropologisch veldwerk onder Maya indianen in Yucatan, Mexico en studeerde cum laude af als antropoloog in 1989. Na het behalen van zijn artsdiploma in 1991 begon hij met zijn opleiding tot psychiater in het psychiatrisch ziekenhuis te Wolfheze. Als psychiater was hij tien jaar lang hoofd behandeling van een gespecialiseerde psychiatrische kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen van het latere Pro Persona. Sinds 2007 is hij hoofdopleider psychiatrie van Pro Persona en in 2013 promoveerde hij op een onderzoek naar het vaststellen van de diagnostische validiteit van het concept ‘psychotische posttraumatische stress stoornis’ bij vluchtelingen. Verder is hij psychiater van een transcultureel psychiatrisch behandelteam en verricht hij second opinions bij migranten en vluchtelingen met psychiatrische problematiek. Gedurende zijn gehele carrière verrichte hij Pro Justitia rapportages en momenteel uitsluitend gespecialiseerde rapportages bij onderzochten met een migratie-achtergrond.

Braakman is daarnaast hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift World Cultural Psychiatry Research Review en werd vorig jaar gekozen tot inkomend voorzitter van de World Association of Cultural Psychiatry. Sinds acht jaar werkt hij ook op een ander raakvlak tussen recht en psychiatrie als lid beroepsgenoot voor het medisch tuchtcollege te Zwolle.

Pro Persona behandelt hulpvragen op het gebied van specialistische geestelijke gezondheid. De organisatie biedt specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen.

De Stichting Koningsheide steunt projecten die zijn gericht op de geestelijke gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde wetenschappen. Het zwaartepunt ligt op het gebied van forensische psychiatrie, maar ook transculturele psychiatrie en jeugdpsychiatrie krijgen aandacht.

Noot voor de pers