News and events Tilburg University

Mensenrechtenambassadeur Bahia Tahzib-Lie roept op tot dialoog in het onderwijs

Gepubliceerd: 02 december 2021 Laatst bijgewerkt: 02 december 2021

De Nederlandse mensenrechtenambassadeur, Bahia Tahzib-Lie, zal op de Internationale Mensenrechtendag op 10 december pleiten voor een intergenerationele dialoog over mensenrechten, met jongeren in het middelpunt. Zij is ervan overtuigd dat mensenrechten een grotere plaats moeten krijgen op scholen en universiteiten. Bahia Tahzib-Lie spreekt op 10 december de Max van der Stoel Human Rights Lecture uit aan Tilburg University.

Over Bahia Tahzib-Lie

Als Mensenrechtenambassadeur bevordert Bahia Tahzib-Lie namens het Koninkrijk der Nederlanden de mensenrechten in de wereld. Ook zet zij zich in om de dialoog over mensenrechten in Nederland en daarbuiten te stimuleren. Eerder was ze onder meer ambassadeur van Nederland in Qatar, speciaal gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor VN-aangelegenheden en particulier secretaris van HM Koningin Máxima.

Max van der Stoel Human Rights Lecture en uitreiking Mensenrechten Awards

De Max van der Stoel Human Rights Lecture wordt iedere twee jaar op de Internationale Dag voor de Mensenrechten georganiseerd door Tilburg Law School en het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR) van het T.M.C. Asser Instituut en mede mogelijk gemaakt door Studium Generale. Aansluitend vindt de uitreiking plaats van de Max van der Stoel Human Rights Awards. Deze twee prijzen worden uitgereikt voor het beste proefschrift en de beste masterthesis op het gebied van de mensenrechten verdedigd aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. De lezing en prijzen zijn vernoemd naar Max van der Stoel, voormalig Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en hoogleraar Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Tilburg.

Noot voor de pers

De Max van der Stoel Human Rights Lecture en de uitreiking van de Max van de Stoel Awards vinden plaats op vrijdag 10 december vanaf 13.00 uur. Bijwonen is mogelijk via een livestream. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicola Jägers, hoogleraar internationale mensenrechten Tilburg University, via nicola.jagers@tilburguniversity.edu / tel. 013 466 3120.