News and events Tilburg University

Nadine Groeneveld benoemd tot bijzonder hoogleraar Appelrechtspraak

Published: 30 augustus 2022 Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2022

Tilburg University benoemt mr. dr. Nadine Groeneveld-Tijssens met ingang van 1 september 2022 tot bijzonder hoogleraar Appelrechtspraak. De leerstoel is gevestigd door de Nederlandse gerechtshoven en valt onder het departement Department of Private, Business & Labour Law. Groeneveld zal onderzoek gaan doen naar de functie, positie en werkwijze van de appelrechter.

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en de roep om meer aandacht voor de ‘menselijke maat’ hebben invloed op rechtspraak in alle instanties. Het appelrecht wordt daarnaast beïnvloed door veranderingen in de procedure in eerste aanleg en in cassatie. Wat betekent bijvoorbeeld de centrale rol die de mondelinge behandeling in de civiele procedure heeft gekregen voor de appelprocedure? Heeft de veranderende positie van de Hoge Raad, die zich meer concentreert op rechtsvorming, gevolgen voor de appelrechtspraak? Hebben de hoven een algemene taak op het gebied van kwaliteitscontrole of -verbetering en zo ja, vervullen zij die taak voldoende?

Aan de hand van dit soort vragen zal Nadine Groeneveld de komende jaren onderzoek doen naar de functie, positie en/of werkwijze van de appelrechter. Daarbij heeft de invloed van input van partijen, de rechter in eerste aanleg en de advocaat (in hoger beroep) op de output in hoger beroep haar specifieke aandacht.

Nadine Groeneveld

Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: “Ik ben zeer verheugd met de benoeming van mr. dr. Groeneveld-Tijssens tot bijzonder hoogleraar aan onze Law School. Met haar onderzoek bevordert ze de rechtswetenschap op het vlak van de appelrechtspraak en haar onderwijs helpt bij de verspreiding van die kennis. Ik ben de Nederlandse gerechtshoven dankbaar voor het vestigen van de leerstoel. Hiermee kunnen we de verbinding tussen de academie en de rechtspraktijk verder versterken.”

Bio

Mr. dr. Nadine Groeneveld-Tijssens houdt zich als advocaat bij de Hoge Raad sinds een aantal jaren intensief bezig met appelrechtspraak. Zij heeft een brede cassatiepraktijk bij AKD Benelux lawyers en behandelde als cassatieadvocaat zaken over onder andere contracten- en aansprakelijkheidsrecht, onteigeningsrecht, vervoersrecht en procesrecht. Zij procedeert niet alleen in cassatie, maar ook in feitelijke instanties. Ook kijkt zij regelmatig mee met advocaten die procederen in hoger beroep en geeft zij hen advies over (appel)procesrechtelijke aspecten van de zaak.

Groenveld is goed thuis in het burgerlijk procesrecht, niet alleen vanwege haar cassatiepraktijk, maar ook vanwege haar promotieonderzoek naar de verklaring voor recht. Na haar promotie in 2015 is zij verbonden gebleven aan Tilburg University als fellow. Zij is gastdocent voor het mastervak Verdiepend burgerlijk procesrecht en geeft regelmatig cursussen aan onder andere rechtbanken, hoven en opleidingsinstellingen over procesrechtelijke thema’s als het petitum, het dictum, gezag van gewijsde en hoger beroep.

Groeneveld publiceert geregeld over zowel procesrechtelijke als materieelrechtelijke onderwerpen. Zo is zij auteur van een monografie over de bijzondere overeenkomst bewaarneming in de toonaangevende serie Monografieën BW en co-auteur van het Sdu Commentaar Internationaal Privaatrecht (Boek 10 BW).

In 2008 studeerde zij af aan Tilburg University (master Nederlands recht) en werd haar scriptie over de waarschuwingsplicht van de aannemer bekroond met de facultaire scriptieprijs. Daarna is zij als advocaat aan verschillende kantoren verbonden geweest.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 - 466 2993 / e-mail c.h.schouten@tilburguniversity.edu.