News and events Tilburg University

NWO-Veni van 250.000 euro voor vijf talentvolle onderzoekers

Published: 05 november 2020 Laatst bijgewerkt: 24 juli 2023

NWO heeft aan vijf veelbelovende jonge wetenschappers van Tilburg University een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De vijf laureaten zijn dr. Julio Crego, Tilburg School of Economics and Management; dr. Anne Lafarre, Tilburg Law School; dr. Bart van der Sloot, Tilburg Law School, dr. Michèle Nuijten, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en dr. Marjolein de Boer, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.  Dit zijn hun onderzoeksprojecten:

Onthulling van wat uw handelspartner misschien weet

Dr. J.A. Crego, Finance Department

Wanneer beleggers handelen in financiële activa, hebben zij een nadeel, omdat hun tegenpartij mogelijk meer informatie heeft. Dit onderzoek ontwikkelt tools om te karakteriseren wat voor informatie de tegenpartij heeft. De resultaten zullen beleidsmakers helpen om effectievere regelgeving te ontwerpen en de kosten te beoordelen die door beleggers worden betaald.

Aandeelhouders reguleren om duurzaam ondernemen te stimuleren

Dr. A.J.F. Lafarre, Department of Business Law

In de transitie naar een duurzamere samenleving wordt één spil over het hoofd gezien. Aandeelhouders van grote ondernemingen kunnen duurzaamheidsinitiatieven op de kaart zetten en de ontwikkeling van duurzaam beleid aansturen. Maar hoe? Met een grondige interdisciplinaire aanpak ontwikkelt dit project effectieve reguleringsstrategieën. Een cruciale stap naar een duurzamere wereld.

Privacy als het recht om met rust te worden gelaten door jezelf

Dr. B. van der Sloot, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)

Steeds meer informatie over je verleden, heden en toekomst wordt beschikbaar via moderne data-technologieën. Je zal dus regelmatig worden geconfronteerd met ongewenste informatie over jezelf (een gênante jeugdfoto, een voorspelling over je medische toekomst, etc.). Heb je het recht om met rust te worden gelaten door je (digitale) zelf?

In vier stappen naar solide wetenschap

Dr. M. B. Nuijten, Department of Methodology

Resultaten van psychologisch onderzoek worden gebruikt voor belangrijke beslissingen rondom gezondheid, onderwijs, etc. Helaas blijkt dat veel psychologische resultaten mogelijk onbetrouwbaar zijn. In dit project ontwikkelt de onderzoeker een stappenplan om efficiënt te bepalen of een resultaat solide is, door te focussen op het verifiëren van gerapporteerde resultaten in artikelen.

Veranderende lichamen: betekenis geven aan de overgang

Dr. M.L de Boer, Department of Culture Studies

Over de overgang wordt vaak gezwegen. Spreekt men er wel over, dan wordt het voornamelijk beschouwd als een gezondheidsprobleem of een positieve rolverandering. Dit project draagt bij aan een breder verstaan van de overgang door overgangservaringen te onderzoeken aan de hand van filosofische theorieën over lichamelijkheid, vrouwelijkheid en ouder worden.

NWO-Talentprogramma

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er 162 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden.

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met de persvoorlichters van Tilburg University via tel. 013 - 466 4000 / e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu.