News and events Tilburg University

Otto Raspe benoemd tot Professor of Practice Brede welvaart en regionale economie

Published: 27 februari 2023 Laatst bijgewerkt: 18 september 2023

Tilburg University benoemt per 1 maart 2023 dr. Otto Raspe tot Professor of Practice bij de Academische Werkplaats Brede Welvaart. Raspe wordt aangesteld voor 0,1 fte, met als leeropdracht Brede welvaart en regionale economie. Naast zijn benoeming tot Professor of Practice leidt Raspe het onderzoek naar regionale ontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid bij RaboResearch, de onderzoeksafdeling van de Rabobank.

Juist in de regio, waar bedrijven en overheden samenwerken en mensen hun dagelijks leven doorbrengen, is de sleutel te vinden tot brede welvaart, meent Raspe. Hier moeten de vaak verstrengelde maatschappelijke opgaven op het gebied van energie- en klimaattransitie, zorg, woning- arbeidsmarkt worden opgelost.

Raspe: ‘Als onderzoeker hoop ik samen met anderen inzicht te krijgen in hoe bedrijven op regionale schaal kunnen bijdragen aan brede welvaart, en hoe beleid dit kan ondersteunen. Als docent wil ik de ervaring die ik heb opgedaan met zowel beleidsmakers als bedrijven graag delen met studenten, en het onderwerp brede welvaart voor hen tot leven brengen. Ik hoop studenten te interesseren voor stages en afstudeeropdrachten op dit gebied, zodat zij later het verschil kunnen maken. Ten slotte is het mijn ambitie om inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor bedrijven. Ik heb veel contact met ondernemers en weet dat zij zich afvragen: “Hoe kan ik de transitie naar een nieuwe duurzame en inclusieve economie versnellen en wat moet ik daarvoor doen?'

ewalvisch ottoraspe

Voor Raspe is de cirkel rond. Dertig jaar geleden studeerde hij regionale economie in Tilburg, een studierichting die inmiddels niet meer bestaat. Nu ziet hij het als zijn missie om de regionale dimensie terug te brengen in het onderzoek en onderwijs naar brede welvaart. 

Brede welvaart, meer dan inkomen

‘Brede welvaart’ is een belangrijk strategisch thema voor Tilburg University, en voor de Tilburg School of Economics and Management in het bijzonder. De term duidt erop dat welvaart meer omvat dan inkomen per hoofd van de bevolking. Naast materiële zaken gaat het bijvoorbeeld ook over persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en een gezonde leefomgeving. In de Academische Werkplaats Brede Welvaart werken wetenschappers van de universiteit samen met partners uit de praktijk, om brede welvaart beter te meten en te monitoren en het ook voor bedrijven en mensen concreet te maken.

Professors of Practice – schakels tussen wetenschap en praktijk

Professors of Practice zijn innovatieve leiders die werkzaam zijn in de praktijk en affiniteit hebben met onderwijs en onderzoek. Door hun inzet zal de Academische Werkplaats Brede Welvaart nog beter gepositioneerd zijn om  belangrijke onderzoeksvragen te identificeren, samen met partners nieuwe kennis te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat deze kennis ook wordt toegepast. Otto Raspe is de tweede Professor of Practice bij de werkplaats, naast Joks Janssen, senior adviseur-onderzoeker bij Het PON-Telos. Eerder benoemde de universiteit ook SER-voorzitter Kim Putters tot universiteitshoogleraar Brede Welvaart.

Over Otto Raspe

Otto Raspe (1973) studeerde regionale economie en economische geografie aan Tilburg University en promoveerde in 2009 op een proefschrift getiteld The Regional Knowledge Economy. Hij werkte onder meer als onderzoeker bij TNO en het Planbureau voor de Leefomgeving. Sinds 2019 is hij hoofd van de afdeling Regions, Innovation, Sustainability and Entrepreneurship bij RaboResearch.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met dr. Otto Raspe - Hoofd Regio’s Innovatie Duurzaamheid en Ondernemerschap RaboReseach otto.raspe@rabobank.nl of per telefoon 06 -11247626.