News and events Tilburg University

Antony Pemberton benoemd tot hoogleraar Victimology

Gepubliceerd: 01 juli 2014 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

Tilburg University heeft dr. Antony Pemberton met ingang van 1 juli 2014 benoemd tot hoogleraar Victimology. Pemberton is gespecialiseerd in de rechten en ervaringen van slachtoffers van misdrijven. Zijn leerstoel is gevestigd bij INTERVICT, het International Victimology Institute Tilburg.

Antony Pemberton onderzoekt instrumenten om de positie van slachtoffers van een misdrijf in het strafrecht te versterken, zoals het spreek- en adviesrecht voor slachtoffers, of alternatieven voor het strafrecht zoals slachtoffer-daderbemiddeling en andere vormen van herstelrecht. Het gaat hierbij om de vraag wat de impact en effecten van deze instrumenten is op de beleving van slachtoffers, maar ook om de vraag hoe deze processen het best bezien kunnen worden.

Daarnaast verdiept Pemberton zich in de maatschappelijke en politieke context van victimologische processen. Omdat de Europese Unie een belangrijke actor is op het gebied van slachtoffers van een misdrijf, bestudeert hij de verschillen en overeenkomsten in de ontwikkeling van de positie van slachtoffers tussen landen en de manier waarop Europees beleid hiermee bedoeld en onbedoeld interacteert.

Naast het onderzoek is Pemberton ook programmaleider van de succesvolle Master in Victimology and Criminology Justice van INTERVICT.

Antony Pemberton (1975, London, UK) studeerde politicologie (Radboud Universiteit Nijmegen, 1999). Na een periode als beleidsonderzoeker bij Research voor Beleid in Leiden, werd hij stafmedewerker en wetenschappelijk functionaris bij Slachtofferhulp Nederland. Hij promoveerde in 2010 bij INTERVICT op het proefschrift The Cross-over: an interdisciplinary approach to the study of victims of crime. In 2013 ontving hij van NWO een VENI voor het onderzoeksvoorstel Stories of justice and injustice: exploring victims justice narratives. Hij was als expertadviseur van de Europese Commissie betrokken bij de ontwikkeling van de EU richtlijn voor slachtoffers van een misdrijf. Hij is secretaris van de werkgroep victimologie van de European Society of Criminology en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie over deze benoeming contact op met persvoorlichter Corine Schouten van Tilburg University, tel. 013 – 466 2993 / email c.h.schouten@tilburguniversity.edu.