News and events Tilburg University

Burger ziet politicus als moderne heilige

Published: 10 oktober 2014 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

De aandacht voor de politieke ontevredenheid van burgers in het eerste decennium van de 21e eeuw is aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit het proefschrift waarop Claartje Brons op 10 oktober promoveert aan Tilburg University. Uit haar analyse van de onvrede blijkt dat de kritische burger politici ziet als moderne heiligen.

Persbericht 10-10-2014

Claartje Brons onderzocht de aard van de politieke onvrede van burgers in Nederland aan het begin van de 21e eeuw. Daarvoor gebruikte ze grootschalig en langdurig enquête-onderzoek, diepte-interviews met politiek ontevreden burgers en een analyse van kranten en parlementaire stukken.

Een steeds bonter gezelschap van (oud-)politici, columnisten, opiniemakers, experts en lezers geeft de politieke onvrede van burgers een stem, blijkt uit het onderzoek. De onvrede zelf is echter niet eenduidig toegenomen.

In de kritiek van politiek ontevreden burgers klinkt bovenal een sterk verlangen door naar moreel leiderschap van politieke vertegenwoordigers en gezagsdragers. Men ziet de politicus als moderne heilige die te allen tijde het goede voorbeeld dient te geven.

Bij een substantieel aantal burgers bestaat een hardnekkig beeld van een geprivilegieerde politieke elite die de gevolgen van de eigen beslissingen niet voelt. De politieke ontevredenheid lijkt mensen geregeld tot een proteststem bij verkiezingen te bewegen, maar leidt niet vanzelfsprekend tot politieke protestacties of tot politieke afzijdigheid.

Aanbevelingen

Brons doet de aanbeveling om het negatieve beeld van een geprivilegieerde politieke elite nader te onderzoeken en waar mogelijk te ontkrachten. Bewustwording en training bij politieke ambtsdragers en hun ambtelijke ondersteuning over behoorlijk bestuur en integriteit past bij deze opgave, net als het ontwikkelen van handelingsrepertoires die werken om vertrouwen te versterken, zoals het sterker benadrukken van waarden in politieke communicatie.

Claartje Brons (1980) werkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Dit proefschrift schreef ze als onderzoeker bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University.

Noot voor de pers

Claartje Brons verdedigt haar proefschrift op 10 oktober om 10.15 uur in de aula van Tilburg University. Titel proefschrift: Political discontent in the Netherlands in the first decade of the 21st century. Promotores:  prof. dr. G.J.M. van den Brink en prof. dr. F. Hendriks. Claartje Brons is op 10 oktober vanaf 15.00 uur bereikbaar via tel. 06 41434252/ brons.claartje@gmail.com.