News and events Tilburg University

Corien Prins voorzitter Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR)

Gepubliceerd: 16 december 2016 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

PERSBERICHT 16 dec. 2016 - Vanaf 1 april 2017 treedt prof. mr. Corien Prins aan als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij volgt professor dr. J.A. (André) Knottnerus op, wiens zittingstermijn afloopt. Vandaag is bekend gemaakt dat de ministerraad met instemming heeft kennis genomen van het voornemen van de minister-president om prof. mr. Corien Prins voor te dragen tot het voorzitterschap van de WRR.

De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering gevraagd en ongevraagd advies geeft over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair en gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn. 

Prof. mr. Corien Prins blijft tot 1 april 2017 aan als decaan van Tilburg Law School bij Tilburg University.

 

Het College van Bestuur van Tilburg University feliciteert Corien Prins van harte met deze benoeming.

Noot voor de pers