News and events Tilburg University

Tilburg Law School lanceert Databank Arbeidsmigratie

Gepubliceerd: 03 februari 2016 Laatst bijgewerkt: 29 juli 2019

PERSBERICHT 03/02/2016 - Wat zijn nu werkelijk de gevolgen van de arbeidsmigratie in Europa voor de Nederlandse economie, de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel? In een nieuwe databank met onderzoekspapers en beleidsrapporten staan vanaf nu de inzichten op een rij.

De open source Databank Arbeidsmigratie maakt deel uit van het project INT-AR, een onlangs gestart multidisciplinair onderzoek naar grensoverschrijdende rekrutering en arbeidsmigratie in voornamelijk de Europese Unie. Begeleidende papers bij de databank beschrijven de huidige stand van zaken op het gebied van actuele thema’s zoals sociale zekerheid en vrij verkeer in de EU, of wie beschouwd wordt als arbeidsmigrant. Jan Cremers van het Department of Labour Law and Social Policy van Tilburg University leidt het databankproject.

Databank Arbeidsmigratie

De Databank Arbeidsmigratie bevat een honderdtal wetenschappelijke publicaties en beleids- en adviesrapporten over grensoverschrijdende arbeidsmigratie van ruwweg de laatste twintig jaar. De komende jaren wordt nog aan forse uitbreiding gewerkt. Alle publicaties zijn voorzien van trefwoorden en een korte samenvatting met de belangrijkste inzichten. De informatie is niet alleen nuttig voor wetenschappers, maar ook voor bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, werkgevers en vakbonden.

Onderzoeksproject

Het INT-AR onderzoeksproject – over internationalisering van de arbeidsmarkt – draait om de gevolgen, positief of negatief, van de internationalisering van de arbeidsmarkt voor de Nederlandse economie, arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsel. Ook wordt in kaart gebracht hoe werkgeversgedrag, vooral via internationaliserend HRM beleid, van invloed is op die internationalisering. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met beleidsmakers, werkgevers, de uitzendbranche en de vakbeweging, en financieel ondersteund door het Instituut Gak.

Noot voor de pers